Pollution swapping

Pasen 2020: De zwakste schakel

Pasen 2020: De zwakste schakel

Pasen, even een rustmoment in het voorjaar. Een tijd voor bezinning. Het paasverhaal gaat door mijn hoofd. Met Judas die het ultieme verraad pleegde. Dit brengt me terug bij onze eigen sector. Ja: we worden van buiten aangevallen door een linkse overheid, maar waar moeten we het meest voor oppassen? Ik denk voor de hedendaagse Judassen in onze eigen gelederen. Zij die ons verkopen en weggeven aan deze linkse overheid.

De overheid

Hoe democratisch is onze overheid op dit moment? Hoe worden onze leiders gecontroleerd en afgerekend op hun daden? Met gouden handdrukken en riante wachtgelden? Van welk geld? En welke burger is hiermee akkoord gegaan? Helemaal geen een!

Dan zijn ze gekozen door het volk en beheren dan dus ook de portemonnee van het volk. Tenminste dat denken we… Totdat de geldpers aangezet wordt (nu weer 500-750 miljard euro)! Dit geld komt niet in omloop door het uit te delen aan het volk! Nee, het komt in omloop door staatsobligaties op te kopen waardoor de Staat haar balans tegen 0% rente kan laten oplopen. Lekker makkelijk. Wij kunnen ook wel lekker allemaal Ferrari ’s kopen als we bij de bank onbeperkt geld kunnen lenen tegen 0% en niks af hoeven lossen. Op die manier kunnen overheden zonder consequenties, met geld hun groene plannen doordrijven. Lees: onbeperkt boerderijen opkopen, onder het democratisch voorwendsel dat het volk het gewild heeft. Op deze manier koopt links Nederland dus rechts Nederland op, zonder consequenties.

De boeren

De boeren zijn verdeeld. Er is een categorie die gaat voor het geld en zal zijn bedrijf verkopen aan de hoogste bieder. De rest wil doorgaan zoals hun voorvaderen het ook voortgezet hebben. De boeren die verkopen denken een goede zet te doen met hun verkoop, maar nee! Doordat de geldpers aanstaat is geld heel snel minder waard. Waar je voor enkele jaren geleden een huis kocht voor 2 ton betaal je nu 3 ton. Oftewel 50% inflatie. Daarbij val je nog eens in de 52% belastingschijf bij verkoop, dus van je oorspronkelijke deal blijft na enkele jaren weinig over.

De zwakste schakel

Dit brengt me weer terug bij het Paasverhaal en de Judassen in ons midden. Mijn vader heeft me geleerd dat de ketting net zo sterk is als de zwakste schakel. Wat wij boeren en als FDF moeten doen – naar mijn mening – is onze ketting versterken. De zwakke schakels en de Judassen uit onze gelederen verwijderen. Alleen dan kan de agrosector overleven ook al zijn we in oorlog met de mammon (de afgod van de rijkdom).

Het strijdplan

We weten allemaal dat het extern salderen de dood van de sector wordt. Trienke Elshof van LTO benadrukte dat de laatste LC vergadering nog eens. De oplossing is even simpel als moeilijk voor dit probleem. Als wij boeren besluiten geen stikstofrechten te verkopen aan de overheid of aan bedrijven buiten de agrosector, en dit minutieus uit zouden voeren is er geen vuiltje aan de lucht. Dit is alleen uitvoerbaar als we dus geen zwakke schakels in onze sector hebben en ook geen in de belangenbehartiging.

FDF zal voorstellen binnen het LC om deze lijn uit te zetten richting ieders leden en achterban. Ik verwacht LTO in ieder geval aan onze zijde.
Dit plan is zo sterk als de zwakste schakel, dat weet ik. Ik verwacht wel dat we nog wat problemen met Judassen en zwakke schakels in onze sector te maken krijgen, maar daar zullen we dan te zijner tijd mee af moeten rekenen.
Het plan affakkelen is gemakkelijk gedaan, maar daar zitten waarschijnlijk ook diegene tussen zonder ruggengraat en waar de schakel het zwakste is.

Gelukkig sterkt het mijn vertrouwen dat er in het verleden meer oorlogen gewonnen zijn die er in aanvang zeer rampzalig uitzagen. Als er één bevolkingsgroep is die het grote geld zouden moeten kunnen weerstaan, dan zijn het de boeren wel. Het zit er van oudsher ingebakken dat een boer het niet voor het geld doet!

Alle ingrediënten zijn aanwezig om deze slag te winnen, namelijk:
de rechte rug, onverwoestbare mentaliteit en lef!
Daarbij zal FDF aanwezig zijn om als een herder te waken over haar schapen, dat er geen af mag dwalen!

ALL4ONE

Fijne Pasen toegewenst namens het bestuur van FDF,

Mark van den Oever  (voorzitter)

Tags: geen tags