Dit is ons land!

Farmers Defence Force

Drie woorden die alles zeggen over wie wij zijn.
Wij zijn de boeren, wij zijn de bouwers. Wij zijn de harde werkers.
Wij verbouwen voedsel voor onze burgers, bouwen aan uw onderdak en bouwen aan onze welvaart.
Dit is ons land. Het land van de boeren, de bouwers en de hardwerkende burgers van Nederland.
Samen zijn wíj Nederland.

Dit land is niet van de politici of beleidsmakers, die hun politieke spelletjes spelen. Die rücksichtslos het welzijn en de welvaart van talloze burgers van Nederland op het spel zetten voor hun eigen dubieuze agenda. Politieke spelletjes die ons regelrecht naar een recessie zullen leiden.

Wij, de boeren en de bouwers trekken hier de lijn: het is genoeg, de maat is vol!
Tot hier en niet verder! En daar zullen we voor strijden. Tot de laatste dag.

Wij staan niet toe dat mensen, gezinnen, bedrijven en banen worden geofferd voor schimmige agenda’s die in ieder geval niet de natuur of het klimaat dienen.
Ten gunste van de grote vervuilers als Tata, Schiphol, opwekkers en gebruikers van biomassa, of de partijen die op onze boerengrond uit zijn. Vruchtbare grond die zo definitief aan de voedselvoorziening wordt ontnomen. Terwijl juist vruchtbare grond door de klimaatverandering steeds schaarser wordt.
Het is walgelijk dat we door beleidsmakers een beleid door de strot geduwd krijgen dat slechts verliezers oplevert onder de Nederlandse burgers en ondernemers. Torenhoge lasten wachten ons door de waanzin van Rutte 3, waar een minister president met een zeer slecht geheugen en het ontbreken van enig moraal inzicht, schandaal op schandaal stapelt en zonder enige terughoudendheid Nederland naar een recessie leidt.
Iedereen die al door de waanzin van de Stikstof impasse en de Pfas zijn bedrijf of baan verloren heeft of dreigt te verliezen, weet wie hiervoor verantwoordelijk zijn: mensen die volstrekt ongeschikt zijn voor hun taak; het laten bloeien van onze economie en onze leefomgeving.

Het Landbouwcollectief heeft deze regering een zeer werkbaar plan aangeboden waarmee we allemaal geholpen zijn – en per direct. Een plan dat de boeren toekomstperspectief biedt met een eerlijke beloning voor wat ze leveren en de BV Nederland per direct een uitweg biedt uit de stikstofimpasse.
Dat dit plan echter niet de dubieuze agenda’s dient van landelijke en provinciale bestuurders die waarschijnlijk nog nooit één schop in de grond hebben gezet, blijkt uit de opstelling van deze partijen. Zij blijven vasthouden aan krimp van de veestapel. Zij blijven vasthouden aan krimp van het aantal veehouderijen. Zij blijven volharden in hun voornemen om een groot deel van de landbouw te schrappen. Zij blijven bezig met hun politieke spelletjes en koehandel in de Tweede en Eerste Kamer.

Dat heeft de landbouw niet verdiend. De landbouw die al bijna 70% gedaald is in ammoniakemissie ten opzichte van 1990. Die als enige sector aan alle milieudoelen heeft voldaan. Die als enige sector CO2 en stikstof bindt in de bodem.
Het plan van het Landbouwcollectief, met haar werkbare maatregelen lijkt op voorhand geen kans gekregen te hebben. Niet op landelijk niveau en niet op provinciaal niveau. Dat is een schande. De huidige lichting politici en beleidsmakers trekken een streep door talloze boerenbedrijven, de banen en de economische bedrijvigheid die deze bedrijven opleveren. Zonder daarvan wakker te liggen.
En houden de stikstofimpasse in stand.
Maar met die politieke koehandel wordt op geen enkele wijze de Nederlandse bevolking, de luchtkwaliteit in de Randstad of de leefbaarheid in stad en op het platteland gediend. Hoe lang laten wij deze politieke dieren nog hun gang gaan? Hoelang staan wij toe dat zij onze economie schaden? De mensen met hun royale wachtgelden en genereuze vergoedingen. Die zorgen dat ze niet geraakt worden door hun eigen wanbeleid!

Deze kerst zal voor heel veel Nederlanders een karige, weinig ontspannen kerst zijn: heb ik nog een bedrijf binnenkort? Heb ik nog een baan binnenkort? Heb ik nog een huis binnenkort? Kan ik mijn gezin nog onderhouden, binnenkort. Dat is de kerst voor velen van ons.
Terwijl een ander deel van Nederland zich vooral zorgen lijkt te maken of de zalmsnippers wel op tafel staan deze kerst. De tegenstelling zou niet groter kunnen zijn.

Ook die grote koepels van supermarkten zijn in het hele verhaal een stuk minder onschuldig dan zij zich voordoen. Ook zij profiteren al jaren van de boeren en de burgers. Zadelen ons op met steeds hogere eisen, drijven de kosten voor de boeren omhoog en wensen daarvoor niets extra te betalen. Geen kostendekkende prijzen voor de boeren. Boeren ontvangen al dertig jaar dezelfde opbrengstprijs, voor hun melk, hun vlees, hun landbouwproducten.
De voedselprijzen voor consumenten stegen wel. Evenals de winstmarges van de grote retailers.

We zijn allemaal Nederlanders. En uiteindelijk treft de politieke waanzin, het gekonkel, ons allemaal. Daarom voeren boeren en bouwers actie op 18 december. In de week voor de kerst. En is dat erg?
De ingrediënten voor een geslaagde kerst zitten toch vooral in saamhorigheid, je bewust zijn van de wereld om je heen? Begrip. En als de boontjes dit jaar uit de vriezer komen: is dat erg? Dat er geen papaja is, misschien? Of een andere exoot? Ik hoop dat er dit jaar wel begrip op tafel staat en besef, dat we ons samen inzetten voor het behoud van onze economie, het levenswerk van veel boeren en bouwers en de banen van veel burgers. Geeft dat niet veel meer vervulling aan de kerstgedachte dan een overdaad aan calorieën en doelloosheid?

Woensdag 18 december is de dag dat de boeren en de bouwers samen actie voeren.

Sluit u aan. Verplegers, politie, leraren, burgers: u bent allemaal slachtoffer van dit kabinet!
Sluit u aan bij de enige beweging die vóóruit gaat, die Nederland vooruit helpt. Die leefbaarheid en voorspoed voor het Nederlandse volk boven schimmige en irreële, fundamentalistische politieke waanideeën stelt en boven de winstmarges van (vervuilende) multinationals.
Bij de enige beweging die uw belang nooit uit het oog verliest!

Dit is ons land. En we pakken het weer terug. Met kracht.

Met onze prachtige Farmers Defence Force.
Namens het FDF bestuur,
Mark van den Oever, voorzitter

Tags: geen tags