FDF voor de Zorg 2020

FDF start doneeractie: geld en goederen voor mensen in de zorg

Woorden schieten te kort om uit te drukken hoe de situatie waarin we wereldwijd momenteel verkeren, ons allemaal aangrijpt. Het is onwerkelijk, we maken ons ernstige zorgen en het geeft ons een machteloos gevoel. We zijn wat betreft veiligheid teruggeworpen op ons eigen huis, ons eigen erf. Er is één groep mensen die zich die luxe niet kan permitteren om zichzelf te beschermen. Eén groep die onmogelijk weg kán kruipen of weg wíl kruipen: de mensen in de zorg. Zij staan in de vuurlinie. Zij lopen de risico’s. En dat juist zij nu geconfronteerd worden met een gebrek aan de meest elementaire goederen om zich te kunnen beschermen, is ongelooflijk.

FDF-logo-featured

Olie op het vuur!

Strijders. Zeer verontrustende berichten bereiken ons. Via de rechter wil MOB bedrijven van PAS melders en andere collega’s zonder geldige NB vergunning stilleggen. Deze volstrekt legitieme bedrijven vallen tussen wal en schip zonder dat ze daar i ...

een noot te kraken

Een noot te kraken!

FDF'ers, We horen in de wandelgangen dat er wat rumoer is over de keuze van de 19e februari. Bij deze even de uitleg waarom we moeten gaan en waarom de 19e. Zoals jullie weten komt het Mesdagfonds de 20e met de doorrekeningen van de RIVM cijfers ...