Lid worden

Waarom lid worden?

Onze Vereniging zet zich primair in voor het behartigen van belangen van de leden uit de agrarische sector. Verder heeft onze Vereniging als doel het verbeteren van de marktpositie van de boer in de keten. Er dient een betere en eerlijkere verdeling van marges te komen ten gunste van onze leden. Tevens richt de Vereniging zich op het ondersteunen van de Stichting Farmers Defence Force.

Hoe meer leden, hoe groter de invloed is die wie kunnen genereren op het beleid van het Ministerie van LNV in Den Haag.  De ledenbijdrage is, omwille van de omvang die we nodig hebben om invloed uit te kunnen oefenen, relatief laag. 

Het is belangrijk nu lid te worden.  Hoe groter het aantal Bedrijfsleden hoe meer veranderingen we als Vereniging teweeg kunnen brengen. En dat levert je, als Bedrijfslid, voordeel op!

De Vereniging FDF heeft twee strategieën:

  1. De primaire belangenbehartiging van de agrarische sector en het rationaliseren van het kabinetsbeleid;
  2. Een omslag bewerkstelligen in, en rationaliseren van het denken van alle burgers in Nederland door een feitelijk en eerlijk verhaal te vertellen over agrarische- , milieu- en dier-gerelateerde zaken. Met hoge ledenaantallen kunnen wij, al dan niet in samenwerking met andere partijen, een verschil gaan maken voor de landbouwsector in het algemeen, en de agrarische ondernemers in het bijzonder.


Kies je lidmaatschap

Algemeen lid
jaarlijks
15
Voor niet-agrariërs
Uw steunt met uw lidmaatschap de Nederlandse boeren
Persoonsgebonden lidmaatschap
Toegang tot ledenvergaderingen
Steun boerenacties
Steun juridische strijd
Promoties van farmersdefenceforce.nl
Aanmelden

NB: Door middel van het aanmelden via deze website word je lid van de Vereniging.