Login

Welkom.

Meld je aan als lid!

Word nu lid, want onze Vereniging zet zich primair in voor het behartigen van belangen van de leden uit de agrarische sector. Verder heeft onze Vereniging als doel het verbeteren van de marktpositie van de boer in de keten. Er dient een betere en eerlijkere verdeling van marges te komen ten gunste van onze leden. Tevens richt de Vereniging zich op het ondersteunen van de Stichting Farmers Defence Force.

Hoe meer leden, hoe groter de invloed is die we kunnen uitoefenen op het beleid van het Ministerie van LNV in Den Haag.  De ledenbijdrage is, omwille van de omvang die we nodig hebben om invloed uit te kunnen oefenen, relatief laag. Het is belangrijk nu lid te worden. Hoe groter het aantal leden hoe meer veranderingen we als Vereniging teweeg kunnen brengen.