The World is yours!

B

ij het afsluiten van 2019 blikken we terug op een stormachtig jaar! Van een idee op de bank in mei – wat begon als de oprichting van een facebookgroepje – naar onze machtige Force van nu. Om ons gevoel van onmacht en onrecht om wat ons werd aangedaan te vertolken, en door de beschermingsloosheid die we genoten van de Staat en haar rechtsapparaat.

1 oktober

We zijn als boeren en masse opgestaan en hebben onze kracht en macht getoond. Dat wat we niet meer dachten te bezitten bleek bij een ieder van ons in ons hart te razen. De trots en de kracht waren in opbouw… tot 1 oktober; toen keek heel de wereld naar jullie! Ik krijg nog kippenvel van de boot van Texel vol met trekkers, en daarop volgend de bestorming van Den Haag in de vroege morgen. 5 rijen dik trekkers in een oneindige colonne!

16 oktober

De dagen daarop kregen we het gelijk van de Staat om de oren met de Kamerbrief van 4 oktober. FDF besloot per direct de strijders weer op te roepen. Iedereen voorspelde dat het geen succes zou worden…maar het was weer groter…weer krachtiger. We showed them the muscles! Per direct werden de maatregelen uitgesteld tot 1 december…ons eerste succesje! De provincie Friesland werd gekraakt en daarop nog enkele provincies in meer of mindere mate, maar de tweespalt was gezaaid. Weer resultaat!

Landbouwcollectief en het overleg met LNV

Toen opperde Jeroen het idee om alle vertegenwoordigers samen te roepen…het landbouwcollectief was geboren. Binnen enkele weken werd er een plan gesmeed om NL uit de shit te halen. Appeltje-eitje zou je denken…NEE! Er heerst een heel andere agenda in Den Haag en daarbij zitten ze met verschillende juridische problemen in de maag die ze jullie niet vertellen:

  1. De stikstofuitstoot van alle sectoren behalve de landbouw is niet in beeld. Bedrijven onder de 10.000 kg stikstof zijn niet eens vergunning plichtig. Behalve in de landbouw, daar staat alles op papier. Dus haal je bij de landbouw ruimte weg, dan is dit bij lange na niet genoeg om de industrie vooruit te helpen. Men vertelt dat dit allemaal nodig is om de natuur vooruit te helpen maar daar komt niks van terecht als je eerst de megagrote gaten van de industrie moet dichten. Alleen in Brabant al 3000 bedrijven zonder NB vergunning, dus zonder stikstofregistratie. Laat staan nationaal!
  2. Verder hoort beleid vastgesteld te worden op feiten en betrouwbare metingen. Daarom togen we op 16 oktober eerste naar het RIVM in Bilthoven waar we Hans Brug even de maat namen vanwege zijn meetmethodes met afwijkingen tot 100%. Hier heeft het RIVM duidelijk nog niet van geleerd want er is nog steeds geen volledig inzicht gegeven in de rekenmethodes. Het Mesdagfonds heeft hiervoor een procedure gevoerd en voor 1 januari 2020 moet er inzicht zijn óf een goede smoes bedacht worden door RIVM waarom ze geen inzicht willen geven. We wachten dus even geduldig af, maar reken erop dat we dit strak volgen en zo nodig ons gram gaan halen!

Kort geding CBL

Op 3 december werd het overleg door LNV met het collectief beëindigd zonder enig resultaat. Daarop besloot FDF weer in actie te komen op 18 december. De druk werd gaandeweg opgevoerd om NL met lege schappen te zetten met kerst. De strategie werkte… FDF werd door het CBL gedaagd en er was veel media-aandacht voor de te lage prijzen die we ontvangen voor onze producten. De druk op LNV nam toe tot ongekende hoogte. Het gesprek met het collectief werd hervat en belangrijke punten werden binnengehaald. Minister Schouten claimde al een deal maar daar zijn we nog ver vanaf. Voor FDF is er pas een deal als wij vinden dat er een deal is. Dat we als jonge club inmiddels op alle agrarische fronten meedraaien is geheel te danken aan jullie, strijders! Jullie zijn FDF, jullie zijn de kracht en jullie zijn het vuur!

Provincie Brabant

Tussendoor was er ook nog provinciaal actie op 13 december in Den Bosch. FDF ging er met gestrekt been in. Niet omdat we dat wilden, maar omdat er de 25ste oktober geen resultaat behaald was. De speech was glashard en raakte heel links Nederland in de ziel. De linkse media legde haar verbanden en spuugde haar gal in ongekende mate. FDF hield de rug recht. Intern was er in het bestuur nog geen haarscheurtje. Ook de strijders toonden zich waardig en bleven overeind in de storm! De dank hiervoor namens het bestuur is groot! We werden overstelpt met steunbetuigingen wat ons hielp om op koers te blijven.

Diezelfde middag voegden we de daad bij het woord met de waarschuwing dat we de industrie in het vervolg gingen raken: we stoomden op naar Eindhoven Airport. En met ongekend succes. De coalitie versplinterde onder de voeten van de strijders. De druk van de boeren had de gelederen van het CDA gezuiverd en de pro-boer koers was ingezet tot grote vreugde van FDF! Het CDA liet haar ware gezicht zien en we vertrouwen erop dat ze koersvast zal blijven in 2020. Zolang dat gebeurt kan het CDA vertrouwen op de steun van FDF.

Het werd 17 december, de dag van het vonnis in de CBL zaak. De uitslag van het gerechtshof in Lelystad verpletterde ons. Ondanks dat we herhaaldelijk hadden aangeven dat de demo’s binnen de kaders van de wet gehouden zouden worden, werd ons een verbod opgelegd met boetes oplopend tot 5 miljoen euro. Het grootkapitaal en de angst voor een iets soberder kerstdiner werd hoger in rang gesteld als het recht op demonstratie – een grondrecht. De ultieme vernedering voor het rechtssysteem in Nederland waar ze de vrijheid prediken maar het grootkapitaal regeert. Het FDF bestuur trad noodgedwongen een stapje terug. Diezelfde avond waren LNV en LTO er als de kippen bij om te zeggen dat er een deal was tussen het Kabinet en de het collectief: de trekkers konden thuis blijven . Om zo de angel uit het protest te halen.

18 december

Het werd 7.00 uur op 18-12-2019. Het uur dat FDF de trekkers zou hebben laten vertrekken van de verzamelplaatsen. Een memorabele dag in de agrarische geschiedenis. Dat FDF monddood gemaakt was, maakte geen verschil voor de strijders. De boeren trokken massaal van hun hoeves naar eigen gekozen doelen, zonder de ondersteuning van het FDF bestuur maar vlekkeloos opgevangen door kundige strijders met leiderscapaciteiten. Vol vertrouwen en op hete kolen zat het bestuur noodgedwongen thuis. We zagen het op tv, op internet en waren vervuld van trots en ontroering! Er was geen FDF logo te zien..niet 1 strijder die ons in diskrediet wilde brengen! Maar ze waren er, allemaal!

Nederland zag wat er gebeurd als de coördinatie weg valt. Wij zagen vechtlust en vastberadenheid. Het land werd in chaos gestort en boeren beheersten het nieuws. De Duitse strijders waren ook met 500 trekkers op pad in het land en de sfeer was super: we streden zij aan zij. Een teken dat de liefde voor het boerenvak alle landsgrenzen overstijgt.

2020

Nu breekt 2020 aan. FDF staat met een 6-tal vurige bestuurders klaar voor de strijd. Ondersteund door 25 man regiobeheer en nog een groep van enkele mensen op multimedia. Een solide organisatie die pas geleden de eerste landelijke regiobeheervergadering achter de rug heeft. Een vergadering waarbij bleek dat we kunnen bouwen op een zeer professionele groep mensen die hoog gemotiveerd zijn. Waarmee lekker geouwehoerd kan worden maar waarmee vooral ook met korte klappen dingen afgesproken kunnen worden. Er heerst geen traditionele vergadercultuur maar een informele sfeer waar humor en een enorme betrokkenheid elkaar aanvullen. Een drive die je in ieders ogen ziet. Bij FDF geniet iedereen een grote vrijheid van handelen. Dit gaat goed omdat het bijna allemaal eigenwijze mensen zijn die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben!

De plannen voor 2020:

We strijden op verschillende fronten door:

  1. Provinciaal: we gaan voor 1 landelijk beleid zodat er geen discriminatie ontstaat tussen provincies. Waarschijnlijk zal de strijd met trekkers worden gevoerd, met de meest vervuilende bedrijven zonder vergunning als doelen.
  2. Landelijk: We gaan voor inzage in de RIVM gegevens zodat we kunnen zien of we bedrogen worden of niet. Afhankelijk daarvan gaan we verder met het gesprek met LNV. Het heeft naar onze mening geen zin om iets af te spreken als de onderbouwing niet helder is of klopt. Verder gaan we proberen samenwerkingen aan te gaan met maximaal resultaat voor de sector. De beste man op de beste plaats! Maar wel onder de vurige voorwaarde van FDF dat er meer geld naar het boerenerf moet. We laten ons niks aanmeten of afpakken! Dan trekken we liever de stekker eruit!
  3. Europees: De eerste samenwerking over de grens, met Duitsland is een feit. We zullen elkaar aan beide kanten van de grens blijven ondersteunen. Verder verwachten we dat we nog een keer massaal naar Brussel moeten voor de Green Deal van Timmermans. Dus smeer de trekker maar vast door!
  4. Juridisch: We willen handhavingsverzoeken in gaan dienen en bedrijven die geen NB vergunning hebben en wel stikstof uitstoten, dwingen tot verminderen van de uitstoot of de productie stilleggen. Hiermee zal binnen korte tijd de druk tot extreme hoogte stijgen op het kabinet. We willen een mega handhavingsverzoek indienen: tegen vele bedrijven tegelijk. Dit omdat er rechtsongelijkheid is in Nederland. Al heb je maar een paar koeien, dan moet je een vergunning hebben. Industrie met een uitstoot tot 10 kiloton is daarentegen vrijgesteld! Hiervoor zijn we nog op zoek naar een pro deo advocatenkantoor die houdt van media aandacht en het uitdelen van een historische “stoot op de kin” van provincies en rijk.

Tot slot

We zijn er van overtuigd dat we op al deze gebieden kunnen winnen zolang jullie strijders achter ons blijven staan, met trekkers, financiën en vooral met vuur in de ogen! We gaan het verschil maken. Verwacht niet dat de strijd gemakkelijk wordt, daarom zullen we regelmatig een feestje vieren zoals in Aalst bij Veur de Boer’n en 28 december het strijdersfeest Duifhelseplak. Hard strijden en hard bier drinken gaan hand in hand. Zoals mijn oma altijd zei : Rauw volk mar goei. Ik denk dat dit de lading aardig dekt van onze FDF strijders! We kunnen veel bereiken daar ben ik van overtuigd zolang we maar met zijn allen blijven gaan!

The secret of our success is:
We NEVER give up,
And we NEVER give in!
FDF: The World is yours!

Namens het bestuur van Farmers Defence Force een strijdlustig 2020 toegewenst!

 

Mark, Joss, Jeroen, Sieta, Danielle en Mischa

Tags: geen tags