tractors-protest

Persbericht: Landbouw Collectief voortvarend gestart

Niet de oorzaak van de stikstof impasse, wel onderdeel van de oplossing…

Op dinsdagvond 5 november is in Nijkerk een uniek verbond bekrachtigd tussen alle belangenbehartigers en de boerenprotestgroepen. Het verbond, dat gaat opereren onder de naam ‘het Landbouw Collectief’, heeft als belangrijkste doel om het Rijk en de provincies mee te helpen de stikstof impasse te doorbreken. Hiermee wordt een economische recessie en onherstelbare schade aan de landbouw voorkomen. Het Landbouw Collectief is voortvarend gestart.

Het Landbouw Collectief is unaniem van mening dat de land- en tuinbouw niet de oorzaak is van de huidige stikstof impasse, maar wel onderdeel kan zijn van de oplossing. De overheid is vastgelopen in Haagse en Brusselse regels, na een gerechtelijke uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof. In de zoektocht naar oplossingen dreigt een economische recessie en liggen er plannen die de landbouw onherstelbare schade toebrengen en in een verstikkende sterfhuisconstructie plaatsen. Daarmee wordt de gehele agri -en food keten geraakt, zonder dat er sprake is van noodzaak of een échte crisis.

Het Landbouw Collectief vindt dat een economische recessie moet worden voorkomen. Het kan niet zo zijn dat de landbouw op een doodlopend spoor wordt geplaatst, grondverzet, bouw -en infra stil komen te liggen, dat bedrijven failliet gaan en werknemers in de WW komen. Een houdbare vergunningverlening moet snel op gang komen. De land- en tuinbouw, een belangrijke pijler onder onze welvaart en de leefbaarheid van het platteland, mag niet het kind van de rekening worden. De partijen verenigd in het collectief hebben op 5 november oplossingsrichtingen met elkaar gedeeld, voorwerk bij elkaar gebracht en bouwstenen voor een plan besproken. De afspraak is gemaakt dat al het huiswerk deze week wordt verzameld. Onder leiding van de onafhankelijk voorzitter Aalt Dijkhuizen worden de bouwstenen vervolgens geordend, geselecteerd en uitgewerkt om te komen tot oplossingen.

Volgende week komt het Landbouw Collectief weer bijeen. De intentie is om op korte termijn de oplossingsrichtingen gereed te hebben. Het Landbouw Collectief kijkt uit naar een constructieve samenwerking met betrokken partijen waaronder het Rijk, de provincies en de Taskforce STIKSTOF opgericht door VNO NCW en MKB Nederland. Met het plan in de hand zal het overleg gezocht worden met betrokken Ministeries.

de_rechtspraak

Rechtssysteem in Nederland deugt niet

Teleurstellend en volstrekt ongepast! Dat is de reactie van Farmers Defence Force op de uitspraak van de rechtbank te Den Bosch in de zaak tegen 67 verdachten voor het binnendringen en urenlang bezet houden van een varkenshouderij in Boxtel.

Dat het Nederlandse rechtssysteem de gepleegde feiten, die gelijkgesteld kunnen worden aan georganiseerde misdaad, afdoet met 300 euro boete en een voorwaardelijke straf van twee weken, doet absoluut geen recht aan de gepleegde feiten en de impact die deze strafbare feiten hebben gehad op het boerengezin, de medewerker in kwestie en de totale Nederlandse landbouwbevolking. Boeren voelen zich opnieuw in de kou gezet door het “rechtssysteem” waar wij al jaren mee te maken hebben: doordrongen van willekeur en ongelijkheid.

De tegenstelling in behandeling van boeren, ten opzichte van lieden die terreurdaden op boerenbedrijven plegen, is stuitend: zo zit de Groninger boer, die maandag werd aangehouden, al drie dagen vast – om onduidelijke reden. In tegenstelling tot de geweldplegers van Boxtel die na hun vastgestelde wandaden vrijwel onmiddellijk huiswaarts mochten keren.

FDF is ook bijzonder slecht te spreken over de politieke vertegenwoordigers die – na de tien uur durende stalbezetting in Boxtel – hadden aangekondigd dat zij er voor gingen zorgen dat de wet zou worden aangepast zodat dergelijke onrechtmatigheden niet meer kunnen gebeuren. Er is immers nog geen enkele stap in die richting gedaan!

Deze uitspraak heeft geen enkel afschrikwekkend effect op het gepeupel waar boeren al jarenlang mee te maken hebben: terreurplegers die hun terreur georganiseerd plegen zonder enig wettelijk kader. De boeren waar ze binnenvallen voldoen aan de wetten en normen waarop we dieren in Nederland houden.

Voor FDF is de uitspraak van gisteren het bewijs dat onze organisatie, helaas, broodnodig is. Wij zullen er met de boeren van Nederland voor zorgen dat geen enkele collega zich nog in de steek gelaten hoeft te voelen door het waardeloze rechtssysteem waar we mee te maken hebben. Zodra terroristen opnieuw een stal belagen, zullen we onze leden direct informeren zodat zij de ongewenste objecten – met een persoonlijk aanpak – kunnen verwijderen van het desbetreffende erf. Vastberaden en binnen de aanvaardbare kaders.

Als 112 voor Nederlandse boeren geen alarmnummer meer is, zullen boeren zelf, eendrachtig op moeten treden. Dat is een trieste constatering na het opnieuw schenden – deze keer door ons Nederlandse rechtssysteem – van de rechten van de boeren!

Namens FDF,
Mark van den Oever, voorzitter
7 november 2019

2019-10-16 12:33:08 DEN HAAG - Boeren staan met hun tractoren op het Malieveld. Belangenbehartiger LTO Noord riep op tot het boerenprotest en eist een opschorting van de beleidsregels rond stikstof. ANP KOEN VAN WEEL

Weer thuis…

Ik ben weer thuis, maar in mijn gedachten nog half in Den Haag…wat een indrukken! Wat was het een bijzondere ervaring, en wat heb ik mooie mensen leren kennen. En wat is het goed gegaan allemaal!

Het begon allemaal 4 weken geleden toen we bedacht hadden om in actie te komen. Zat ik daar met Sieta van Keimpema in Haje in Joure. Ik dacht nog waarom zou ze bij ons woordvoerder willen zijn. Bij zo’n “knullig” clubje haha. Maar ze was gelijk enthousiast!? En ze had gelijk goede adviezen waar we wat mee konden. Na de succesvolle samenwerking met agractie en wat wisselingen in ons team waren we toch ineens een heel sterk team!

Na 1 oktober en de teleurstellende beslissingen in het kabinet kwam 16 en 17 oktober in onze agenda. Wat hebben we daar een werk mee gehad. Hele dagen telefoneren, vele avonden in de week tot ’s nachts vergaderen. En eigenlijk nog niet bijgekomen van 1 oktober stonden we daar weer..

Trots op mijn team

Danielle Hekman

JW_20191001_5552a

Nieuwsbericht 16 oktober

Hallo Lieve Boeren, Boerinnen, Burgers, Sympathisanten, Bedrijven en iedereen die ik ben vergeten,

Ik kan namens de organisatie spreken, en zeggen dat we enorm trots zijn op ALLE MENSEN die ons ongelooflijk steunen in voor deze onzekere tijd.
Wij als organisatie en als boeren,vissers, enz. voelen ons hier enorm door gesterkt!!!!
Aanstaande woensdag gaat een historische dag worden, en ik hoop ook van harte dat het niet de boeken in gaat als een dag waar er van alles mis ging….
Dus ik roep een ieder op… HOU HET NETJES!!!

En let ook een beetje op elkaar, en dat bedoel ik zeker niet negatief, maar we steunen elkaar hier ook. Schouder aan Schouder, boeren burgers vissers bouwvakkers wij dragen deze dagen SAMEN.

Ons Programma ziet er als volgt uit:

We beginnen onze reis in Bilthoven op het sportpark aan de Biltse Rading en daar is voldoende gelegenheid om de trekkers te parkeren.
Er staat daar een podium en er zijn een 5-tal geweldige sprekers die het bestuur van het RIVM eens stevig zullen toespreken, want wat daar gebeurd…

Nadat hier de laatste spreker is vertrokken gaan we naar Den Haag waar we het programma gaan voortzetten op De Koekamp.
Dit is bij de Laan van Gorbatchov en de Bezuidenhoutseweg en Benoordenhoutseweg kunnen we voldoende parkeren met onze tractoren, deze het liefst zonder aanhanger o.i.d.!
De politie helpt met aanwijzen van parkeergelegenheid, en volg deze svp ook op, voor een vlotte afhandeling.
Met de politie hebben we een goede verstandhouding, dit willen we graag zo houden, ze denken veel met ons mee.

Om 15.00 begint ons programma daar met een groot aantal sprekers die onze sector een warm hart toedragen.
Zie ook het programma van sprekers op de Farmers Defence Force Facebookpagina en de website.

Na dit programma zullen een aantal mensen huiswaarts gaan, maar ook een aantal zullen blijven, we hebben een aantal kilo.s hamburgers, shoarma en snert broodjes klaar hebben staan al dan niet gratis…

En s’avonds is er een dj aanwezig en dat programma loopt tot 22uur. Drank is niet toegestaan en dat is voor iedereen zijn eigen verantwoording. Maar denk eraan dat je niet met drank op achter het stuur huiswaarts gaat!!
Slapen is officieel niet toegestaan op De Koekamp dus regel zelf een slaapplek..

Donderdag is er ter hoogte van de Hofvijver een lopend ontbijt geregeld, als je hebt mag je een bordje en bestek meenemen….als je dat niet hebt krijg je een servetje of papieren bordje van ons..
Dit ontbijt start om 9 uur en iedereen is daarbij uitgenodigd.. want boeren zorgen voor eten.!!

En hopelijk hebben we daarna eindelijk bericht van de politiek dat ze hun plannen gaan wijzigen ten opzichte van onze mooie sectoren anders zijn we genoodzaakt hardere acties te gaan neerzetten, want het kan niet zo zijn dat alle problemen maar steeds op ons bordje komen…

We hopen jullie allemaal morgen te zien, en we gaan er 2 mooie dagen van maken, maar wel met een hele duidelijke boodschap naar de politiek!!

Team Farmers Defence Force

p.s. heb je nog oud papier in de schuur liggen…wij hebben er nog wel een passende bestemming voor…neem maar mee…

Nieuw Boerenprotest

GENOEG GEPRAAT, TIJD VOOR ACTIE!

Deelnemers voor de actie op 16 oktober kunnen zich aansluiten bij de volgende regiogroepen. Van daaruit volgt informatie.

Klik hieronder op een regiolink voor de desbetreffende Telegram-groep:

Heb je nog geen Telegram? Download het hier:
Telegram voor iOS
Telegram voor Android
Telegram voor je computer