WOPKE - 2023-06-25-18-16-40

“De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens”

Herstel van vertrouwen. Dat was het uitgangspunt voor het landbouwakkoord. Naast toekomstperspectief en een verdienvermogen voor de boer. Inmiddels hebben we allemaal het concept landbouwakkoord kunnen lezen. De inzet van de Minister van LNV en Rutte 4 is zoals we het inmiddels kennen: wollig, vaag, ontwijkend en – vooral – dwingend voor boeren en misleidend. 

267 dagen geleden trad Piet Adema aan, als nieuwe minister van LNV.

Piet had alles mee. Hij moet de ‘droom kandidaat’ voor Rutte 4 zijn geweest. Deze man was – tot hij aantrad als Minister van LNV per 3 oktober 2022 – voorzitter van WoningBouwersNL én lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW én lid van het Dagelijks Bestuur van MKB Nederland én voorzitter van de schoonmaakbranche (Schoonmakend Nederland) ….

Piet zou toch wel de bezem willen zijn om de kaart van Nederland ‘op te schonen,’ van boeren en hun bedrijven? Schoon kunnen vegen, voor ‘het kaartje van Van der Wal’? Hij zou toch zeker wel kunnen zorgen dat het belang van Bouwend Nederland en de ‘Minister van 1 miljoen Huizen Bouwen’- Hugo de Jonge – gediend zou worden?

Piet had immers als gedeputeerde van Friesland al boeren van hun land geschopt voor een rondweg. Daar hadden ze Christianne van der Wal ook op geselecteerd.

Wat een droomkoppel! Moet Rutte gedacht hebben.

En Piet was daarnaast ook nog zo’n – op het oog – “fatsoenlijke ChristenUnie Coryfee”, hij had de partij jarenlang geleid, vrijwel anoniem – niemand wist dat nog – maar vrij van schandaal.

Het-kon-niet-op!

Hij leek ook een droom kandidaat voor de boeren: Piet, amicaal, een “vriend van de sector”, sprak de taal! Had jaren geleden gemolken bij een boer in Friesland, bij Wiepie en Roelie. Die ook al zo ontroerend blij waren met z’n aanstelling, vertelde Piet. Piet ging het dóen voor mensen zoals zij, voor de Wiepie’s en de Roelie’s. Ook de kerkgemeenschap van Piet applaudisseerde, vertelde Piet tevreden in zijn eerste interview…

Er was geen twijfel mogelijk: Piet Adema ging aan de verwachtingen voldoen zoals zijn naamgenoot, Piet Adema 186 (een bijzonder potente stier) dat voor €12,– per rietje ook al jaren doet.

Piet zou in feite de held worden die ons allemaal uit de stikstoffuik zou leiden. Piet ging een Landbouwakkoord sluiten met de sector. Piet ging ons perspectief, langjarige afspraken en een beter verdienmodel leveren én ons vertrouwen in de overheid herstellen. Het-kon-niet-op!

266 dagen later – 26 juni 2023

Bij Wiepie en Roelie hangt de vlag inmiddels alweer weken onafgebroken omgekeerd. Het applaus onder boeren is definitief verstomd.

Boeren en bestuurders aan hoofd- en bijzettafels van het voorgenomen landbouwakkoord weten inmiddels dat ze daar voor Piet Snot zaten. Dat hun inzet, kennis en tijd slechts dwingende kaders voor boeren op hebben geleverd en uitvluchten voor de overheid.

Piet blijkt geen man van zijn woord. Sinds het klappen van het ‘akkoord’, heeft Piet niks meer met “herstellen van vertrouwen in de overheid”. Piet dreigt, zoals alleen een slecht verliezer dat doet. Met verzwarende wetten en met krimp. “En reken maar niet op de extra kostenvergoeding”, mokt en stampvoet Piet. Voor boeren rest de Zwarte Piet en in praatprogramma’s speelt hij de Ziele-Piet. Linkse media zijn het roerend met hem eens. Die hoeven daarvoor niet eens het conceptakkoord te lezen.

Maar wij constateren na het lezen van dat conceptakkoord, dat Piet de bouwsector nooit verlaten heeft. Dat hij nergens anders op uit is geweest dan hulp-Piet zijn voor de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge.

Foute Hugo:

  • Die we kennen van zijn “verdwijntruc”. Miljarden euro’s verdwenen tijdens de Covid-pandemie. Wat hij daarna simpelweg ontkende. En er mee weg kwam.
  • Die op dubieuze wijze de CDA-lijsttrekkersverkiezing won. En er mee weg kwam.
  • Die als jeugd- en zorgwethouder van Rotterdam in 2016 een bepaalde groep ouders via een door hem nieuw te maken wet – wilde verplichten om voorbehoedsmiddelen te gebruiken. “Sommige kinderen hebben het recht om niet geboren te worden”, zei Hugo. Weerzinwekkende woorden maar: hij kwam er mee weg!

Minister Hugo de Jonge, wil zijn immorele, politieke carrière verder vervolmaken door boeren op onrechtmatige en onwettige wijze te onteigenen. Door de onteigeningsprocedure tegelijk te beginnen met de onderhandelingen over de aankoop van grond.

Voor het CDA was dat in 1977 een reden om de stekker uit het toenmalige Kabinet Den Uyl te trekken. Nu stelt een CDA-minister deze illegale route voor.

Hoe zit het met het laatste restje moreel besef bij het CDA? Laat Wopke Hoekstra – de (aangeslagen) leider en lijsttrekker van het CDA, zijn partijgenoot; foute Hugo en coalitiegenoot: ziele-Piet, er mee weg komen? Of heeft de CDA-leider ook een eigenschap van Piet Adema 186; ballen!

Zal Wopke Hoekstra dan de eerste aanzet geven tot hernieuwd vertrouwen in de politiek?

Gaat Wopke Hoekstra zorgen dat er nog toekomstperspectief komt voor het platteland?

Trekt Wopke Hoekstra de stekker uit het gehate Rutte 4?

Wordt Wopke onze Held? Blijkt hij, de man met karakter? Die weet dat beloftes leiden tot schuld! “Ik sta hier om verantwoordelijkheid te nemen op een van de moeilijkste momenten in de geschiedenis van onze partij”, zei Wopke bij aanvang van Rutte 4 tegen zijn (voormalige) achterban.

De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens

Los de beloftes in Wopke. Neem verantwoordelijkheid. Kies voor het welzijn van Nederland, kies voor je (voormalige) achterban, hun toekomst en leefbaarheid op het platteland. Doe het enige, wat recht doet aan 353 dagen afbraak door Rutte 4: Trek de stekker uit dit kabinet!

Bestuur FDF
26 juni 2023

Tags: geen tags