Demonstreren – een in beton gegoten RECHT!


Dinsdag 17 november demonstreerden de strijders van FDF opnieuw in Den Haag. Het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering was de directe aanleiding. En de boeren waren er weer, massaal en herkenbaar: met de trekkers! Om zo onze problemen bij de Koning der Nederlanden en iedere andere Nederlander, op de agenda te zetten.

Wiens aandacht we ook hadden? De media. Een sector waaraan ik mij steeds vaker ernstig stoor omdat zij geen nieuws verslaan maar nieuws produceren. Waar elementen komen bovendrijven, die grossieren in griezelig gekleurde commentaren als het FDF betreft. Bij deze míjn commentaar.

Raar

Naast het Stikstofwetsvoorstel, was ook de Omgevingswet voor FDF reden om te protesteren. De Omgevingswet is een monsterwet waar tientallen wetten en honderden ministeriële besluiten en AMvB’s in zullen worden opgenomen. Dat we daartegen protesteerden was raar, aldus een paar journalisten: “deze wet is een paar jaar geleden al aangenomen dus had FDF er toen bij moeten wezen”. Die reactie vind ik dan weer raar en redelijk onnozel want FDF bestaat slechts sinds anderhalf jaar, en – en dat is veel belangrijker – deze wet zal de komende jaren steeds worden uitgebreid met nieuwe overheidsbesluiten die elke keer nieuwe consequenties zullen hebben voor andere groepen mensen. Alle reden dus om deze wet op de voet te blijven volgen. Ook, of vooral door de pers.

Antipropaganda machine

Met blasé uitlatingen in de media dat “we het nu wel hebben gezien met die trekkers” veeg ik de vloer aan: als onze belangen geschaad worden omdat wij ruimte moeten maken voor de dubieuze agenda van dit Kabinet – die volgens de Volkskrant al een claim op 850.000 hectare land heeft gelegd door toezeggingen aan o.a. Brussel – dan is het ons democratisch recht om te demonstreren.

Dat een groeiend aantal mediavertegenwoordigers (allen vretend uit een zeer royale media-subsidiepot, maar dat terzijde) kennelijk meer dan bereid blijkt die dubieuze politieke agenda een handje te helpen, merkte ik doordat de antipropaganda-machine weer volop werd ingezet tegen de demonstratie van FDF: talloze redacteurtjes besproeiden als krolse katers hun krantjes met stinkende en suggestieve commentaren om de mening van hun lezers te beïnvloeden tégen de boeren.

90% achter de boeren

Jammer voor hen dat de poll op 17 november in De Stentor: “Ik sta achter het boerenprotest” waar meer dan 13.000 mensen aan deel namen, wederom een klinkend succes opleverde voor de boeren: 90% van de deelnemers gaf aan achter de boeren te staan en vind dat een protest dan de enige manier is om gehoord te worden. De gemiddelde burger doorziet de slinkse plannen van Kabinet en riooljournalistiek en realiseert zich de uitwerkingen op Nederland als door de kabinetsplannen het land in 2030 is volgebouwd en volgepropt.

Afnemen rechten

Het commentaar  van AD chef Axel Veldhuijzen op 22 november viel op in de negatieve zin (het AD, u weet wel; die krant van hoofdredacteur Hans Nijenhuis die tegen Rutte zei: “Geef ons een interview of we maken Wilders premier”, dát AD). Het gemak waarop Veldhuijzen de in de Grondwet verankerde rechten voor ALLE burgers van Nederland, de boeren af willen nemen is gewoonweg stuitend. Volgens Axel mogen we niet demonstreren met trekkers, sterker nog: de trekkers moeten ons afgenomen worden en gedoneerd worden aan een land liefst heel ver weg. Axel wil ons dus niet alleen het recht ontnemen om te demonstreren, maar ook het recht om er te zijn.

Overigens geheel in lijn met het Kabinetsvoornemen om een beroepsverbod in te stellen voor boeren die “hinderlijk dicht” (maar niet gemeten) bij een Natura 2000 gebied wonen. Axel is een echte trooper voor Rutte III: wat zullen ze in Den Haag blij met hem zijn!

Demonstratievrijheid

Voor Axel en aanverwanten een lesje geschiedenis: Het recht op demonstratievrijheid is vastgelegd in de Grondwet en in verschillende mensenrechtenverdragen, zoals het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en het Internationaal verdrag inzake burger en politieke rechten (IVBPR). Inperking van deze rechten door overheden, is bijna nooit gerechtvaardigd. Daar is genoeg jurisprudentie over.

Deze Grondrechten zijn zo goed als in beton gegoten vastgelegd, om te voorkomen dat er ooit nog weer eens politieke  “leiders” opstaan die het in hun botte hersens halen om hele bevolkingsgroepen te beperken in hun grondrechten, te verbannen of het leven onmogelijk te maken. En mocht Axel het nu nog niet begrijpen: die rechten zijn ingesteld om een herhaling van Hitlers en/of Stalins te voorkomen!

De radicale en suggestieve aantijgingen van Veldhuijzen in zijn walgelijke flutstukje, ten koste van de vrijheden en verworvenheden van boeren als burgers, passen bij de reden waarom het recht op demonstratie zo in beton gegoten is! Om nare mannetjes zoals bovengenoemde ‘Chef Shit’ (meer produceert Axel immers niet) nooit weer een kans te geven ten koste van andermans mensenrechten. Axel zou zich de ogen uit de kop moeten schamen als mens en als redacteur met zijn opruiende taal die er slechts op gericht is om boeren hun grondwettelijke rechten te ontnemen: wie of wat ben jij eigenlijk? En om de les geschiedenis te beëindigen: onze democratie is het product van demonstraties in het verleden!

Faciliteren of frustreren

Ook de boeren van Nederland mogen demonstreren. De Nederlandse overheid behoort daarnaast, de netjes aangevraagde demonstraties te fáciliteren. De gemeente Den Haag en het politieapparaat kozen er de 17de november voor om vooral te frustreren: aangaande de locatie, aangaande het begeleiden op de route en aangaande het parkeerbeheer. Als de demonstratie voor Paleis Huis Ten Bosch had plaatsgevonden – zoals door ons was aangevraagd maar door de gemeente werd verboden (!) – hadden de Hagenezen niets gemerkt van de trekkers. Als gemeente en politie vervolgens de door hen afgesloten afrit naar Leidschendam beschikbaar hadden gesteld voor het plaatsen van honderden trekkers, waren alle trekkers weer vlot van de weg geweest. In plaats daarvan stuurde de politie ons de woonwijken in en een prutveld op.

Wij hebben onze demonstratie tijdig aangemeld; brachten de door ons aangevraagde locatie in kaart – inclusief de mogelijkheden om knelpunten te voorkomen en hebben vervolgens dagenlang met gemeente en politie overleg gevoerd. Gemeente en politie hebben op hun beurt hindernissen opgeworpen en adequate begeleiding nagelaten op de dag van de demonstratie. Dat is kwalijk en een democratie onwaardig! Laat Axel zich daar eens in verdiepen in plaats van een flutstuk te produceren met pertinente leugens, waarbij hij bovendien een foto plaats van een andere locatie dan het Malieveld dat hij benoemd. Oplichter!

Riooljournalistiek

Axel en al die andere riooljournalistjes kunnen één ding van mij aannemen: door zaken zo gekleurd naar voren te brengen – en dan zeg ik het diplomatiek – raakt de Nederlandse journalistiek zijn geloofwaardigheid, draagvlak en respect kwijt. Een groot deel van de kranten zijn hun abonnees al kwijt door de manier waarop jullie verslag wensen te doen. En dat hebben jullie geheel en al aan jezelf te danken.

De boeren van Nederland strijden voor hun bestaan en dat van hun families, voor hun rechten en hun ruimte. Dat recht hebben we. En er is niemand die ons dat recht zal afnemen. Ook dat is democratie!

Namens het FDF-Bestuur,

Sieta van Keimpema                      

23 november 2020

 

Tags: geen tags