logo-farmer-friendly-keurmerk-en-fdf

FarmerFriendly: de klok loopt! ACM laat van zich horen

Op 17 november jongstleden presenteerden we voor het kantoor van supermarktkoepel CBL, Keurmerk FarmerFriendly! Het eerste keurmerk van boeren vóór supermarkten waarbij iedere supermarkt en iedere burger kan bijdragen aan een eerlijker beloning voor boeren. Tijdens het aanbieden van het Keurmerk is aan het CBL een “uiterste opleverdatum” gemeld: 10 december. Dan verwachten we een reactie van het CBL. Om er voor te zorgen dat niemand die datum vergeet, staat op de site van FDF inmiddels prominent een klok die aftelt tot 10 december.

Goede boterham

Het CBL verklaarde afgelopen zomer al dat ze vinden dat elke schakel in de voedselketen een goede boterham moet kunnen verdienen, ook als de kosten door overheidsmaatregelen en maatschappelijke eisen steeds hoger worden.  En herhaalde woorden van gelijke strekking,  na 17 november. Met FarmerFriendly bieden we ze die kans. De deelnemende supermarkt laat zo zien aan zijn klanten, dat hij FarmerFriendly is en zorg draagt voor een eerlijker prijs voor de boer. Burgers kunnen ook laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor de door hen gestelde bovenwettelijke eisen, door bij een supermarkt die FarmerFriendly is hun boodschappen te doen. Via een heffing over de totale omzet van een supermarktketen (er wordt nu uitgegaan van 3%), kan iedere burger als consument meebetalen aan de bovenwettelijke eisen die ze aan de Nederlandse boeren opleggen en waarvoor in de markt al jarenlang niet wordt betaald.

ACM

Op 17 november hebben we jullie ook laten weten dat het Keurmerk FarmerFriendly aan mededingingsautoriteit ACM is gestuurd ter toetsing. ACM heeft inmiddels contact opgenomen met FDF en aangegeven dat zij hun onderzoek af kunnen ronden op het moment dat de CBL-leden instappen. Groot voordeel van Keurmerk FarmerFriendly is het feit dat dit Keurmerk de markttoegang niet beperkt, de inkoopkant niet beperkt en tegelijkertijd toch iedereen – van burger/consument tot supermarkt, in de gelegenheid stelt zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen voor gestelde bovenwettelijke eisen.

Alle boeren kunnen meedoen

Sinds de introductie krijgt FDF regelmatig de vraag of je, als je lid bent van FDF niet ook al automatisch lid bent van FarmerFriendly. Dat is niet het geval. Om in de toekomst in aanmerking te komen voor opbrengsten vanuit FarmerFriendly moet je zelf vrijwillig lid worden van Coöperatie FarmerFriendly. Coöperatie FarmerFriendly is een zelfstandige organisatie met een eigen juridische entiteit

Hoewel FDF dit concept heeft bedacht en uitgewerkt, vindt FDF het belangrijk dat iedere Nederlandse boer zich vanaf 17 november in kan schrijven bij  Coöperatie FarmerFriendly (CFF): aan deze inschrijving zijn geen kosten verbonden. Je hoeft ook geen lid te zijn van een andere belangenorganisatie om lid te worden van Coöperatie FarmerFriendly. We zouden het natuurlijk heel erg waarderen als je wél lid wordt van FDF als bedenker en initiatiefnemer van dit Keurmerk. Met meer leden kan FDF haar werk voor de boeren op volle kracht voortzetten! Zodra het Keurmerk door een supermarktketen wordt aangenomen, zal de Coöperatie FarmerFriendly actief worden. De vereveningsbijdragen die via de deelnemende supermarktketens binnenkomen, worden uitgekeerd op Ledenlidmaatschapsbewijzen (LLB’s) die ieder lid krijgt of koopt (al naar gelang het moment van instappen).

3%

Hoeveel zou FarmerFriendly kosten per Nederlander, is een terechte vraag die ook het draagvlak zal bepalen. De omzet van de CBL leden-supermarkten tezamen, was in 2019 meer dan 40 miljard euro. Gedeeld door de (minstens) 17 miljoen Nederlanders die ons land telt maakt dat 2352,94 euro per persoon per jaar aan supermarktuitgaven. Gedeeld door 365 dagen in een jaar betekent dit, dat de gemiddelde Nederlander 6,45 euro per persoon per dag uitgeeft aan de supermarkt. Wanneer de supermarkt de FarmerFriendly bijdrage niet uit hun eigen marge kunnen of willen betalen, dan zal dit via een opslag op de prijzen moeten worden bereikt. Vermeerder die 6,45 met 3% en het bedrag van 6,45 euro per dag per persoon wordt 6,64 euro per dag per persoon. Voor nog geen 20 cent per dag kan iedereen FarmerFriendly zijn! Drie procent die voor de gemiddelde Nederlander geen grote gevolgen heeft. Maar, deel die 3% van 40 miljard op 106.000 Leden lidmaatschap bewijzen (2 per Nederlandse boer) dan maakt deze 3% wel degelijk verschil voor de boeren.

Lid worden

Al heel veel boeren zijn sinds 17 november lid geworden van Coöperatie FarmerFriendly. Op de site van FDF vind je het inschrijfformulier voor FarmerFriendly. Door nu lid te worden – voor 10 december – maak je aan supermarktkoepel CBL en haar leden duidelijk dat dit Keurmerk breed gedragen wordt door de boeren van Nederland. Afgelopen zomer wisten veel boeren de weg naar de DC’s te vinden, uit onvrede.

Liever werken we samen met het CBL aan een manier om met z’n allen FarmerFriendly te worden.

Keurmerk FarmerFriendly het beste wat een boer kan overkomen!

Het FDF-Bestuur

27 november 2020

Tags: geen tags