Dit is niet de afspraak!

Ongetwijfeld hebben jullie het artikel inmiddels gelezen op Nieuwe Oogst dat het Landbouwcollectief een akkoord zou hebben gesloten met het Kabinet. Sindsdien worden wij overspoeld met vragen van onze strijders: zij voelen zich niet serieus genomen. Deze vragen dwingen ons nu direct te reageren.

De door Nieuwe Oogst verstrekte informatie klopt niet! De informatie is onvolledig en niet actueel. Er is slechts een principe akkoord: een aantal voor FDF erg belangrijke zaken zijn nog niet uitonderhandeld en hierover bestaat zeker nog geen akkoord. Bovendien is het stuk dat naar buiten is gebracht door o.a. Nieuwe Oogst een oude versie van afspraken die deels al veranderd zijn: het artikel is dus NIET juist! Ook de afspraken die gemaakt zijn over hoe, wat en wanneer zaken naar buiten zouden worden gebracht zijn geschonden!

Al met al zijn we er dus zeker nog niet. FDF moet druk uit blijven oefenen om er voor te zorgen dat we voor jullie een akkoord hebben met dit Kabinet wat ook ten goede komt aan ons verdienmodel! Waar ook rekening wordt gehouden met onze kosten en onze vrijheid als ondernemers. Vrijheid die steeds meer wordt ingeperkt.

Dat de afspraken zijn geschonden, is een zware teleurstelling voor FDF. FDF strijd voor jullie, en dóór jullie. Tot dit akkoord recht doet aan jullie, onze strijders!

Namens het FDF Bestuur

Tags: geen tags