FDF: hier komt de opfrisser!

In de winter 2019/2020 is het 75 jaar geleden dat we een hongerwinter hadden. Dat de boer de meest gewaardeerde burger was die deelde van het weinige eten wat hij had. Vaak van illegale huisslachtingen en het achterover gedrukte deel van de oogst en zuivel. Op fietsen zonder banden kwamen ze van heinde en verre. Hoeveel kan een mens vergeten in 75 jaar, blijkt wel uit de huidige houding ten opzichte van de boer. Hardop denkend vraag ik me af of het geheugen eens opgefrist moet worden.

Deze woorden van één van onze FDF leden, raakten ons diep. Inderdaad. 75 jaar geleden kenden Nederlanders nog de smaak van honger. Wisten politici en beleidsmakers dat ze dat nooit meer wilden. Werd daar beleid op gemaakt. Anno 2019 waait er een andere wind uit politiek Den Haag. Een wind met een verstikkend luchtje. Het luchtje van politiek bederf. Waaraan mensen worden onderworpen. Door wetten in te stellen en op te leggen die alles behalve wijs, waar of wenselijk zijn. Waardoor boeren ondergeschikt worden gemaakt aan andere belangen. Waarin eigendom en de mogelijkheid om je eigendom te benutten wordt afgenomen onder het mom van “het algemeen belang”.

In wiens belang is het dat boeren van hun land worden verdreven? ”Vrijwillig”, door ze beperkingen op te leggen waardoor hun levenswerk wordt vernietigend. “Vrijwillig” door ze allerhande extra en absurd hoge belastingen op te leggen? Voor wie is het van belang dat er een halvering van de veestapel komt? Hoezo ligt er geen belang van Nederland in de voedselexport? Gaat het hier werkelijk om een stikstofprobleem? Wat is de werkelijke reden dat het plan van het Landbouwcollectief niet werd omarmd?

Boeren én burgers worden geofferd aan een gedachtegoed dat je klimaatsalafisme kan noemen. Waarbij onze fundamentele vrijheden worden afgenomen door onverdraagzame lieden die zonder enige wetenschappelijk, sociale of economische onderbouwing, boeren bestelen van hun rechten die onaantastbaar en grondrechtelijk zijn! Met een overheid die tegelijkertijd de grootste vervuilende industrieën blijft voorzien van subsidies en het recht om hun vervuiling op te schroeven.

Deze overheid kiest er doelbewust voor om gemaakte fouten bij de invoering van de Habitatrichtlijnen, door te zetten met nieuwe inefficiënte beleidsmaatregelen, gevat in wetgeving. Wetgeving die er niet op gericht is de luchtkwaliteit in de Randstad te verbeteren, of de burgers een gezondere leefomgeving te bieden: met minder longziekten of minder astma bij kinderen, maar een andere agenda doorzet. De agenda van degenen die achter ons boerenland aan zitten en van de veehouderij in Nederland af willen. Want dat is het resultaat van de voorgestelde maatregelen. Geen schonere lucht, geen versterking van natuur maar klimaatsalafisten die uw toekomst bepalen. En u en ik, mogen de hoge rekening betalen die deze overheid ons presenteert met hun “Nederlandse Klimaatakkoord”.

Volle schappen, lage prijzen, dat kent de consument. Dan draait onze consumptiemaatschappij op volle toeren. Nederlandse boeren of een eerlijke prijs voor hen, is daarin van geen belang. Lage prijzen betekenen hogere winsten voor retailers en industriëlen. Betekenen dat u meer spiegeltjes en kraaltjes koopt. En het geld dat u overhoud, graait Rutte 3 via extra “klimaat” belastingen naar zich toe en verdwijnt in de zakken van de multinationale bedrijven die ons hun “groene “boodschap opdringen.

Anno 2019 wordt het tijd dat we deze klimaatsalafisten een halt toe roepen. Door hun geheugen op te frissen. Hen er op te wijzen wat het belang van goed, gezond én bereikbaar voedsel is. Want wat als er een kinkje in die kabel komt? We gaan het beleven. Binnenkort…

Houdt onze FDF facebook pagina in de gaten. Prepare for battle!

Namens het FDF Bestuur,
Mark van den Oever,
voorzitter FDF

Tags: geen tags