Reactie FDF op internetconsultatie wet

Op 27 mei heeft de overheid de consultatie Wet stikstofreductie en natuurverbetering gepubliceerd, vlak voor het Pinksterweekend, met als sluitingsdatum 3 juni 2020. Vanwege de vele reacties op deze korte reactietermijn (4 werkdagen), is de termijn woensdag 3 juni verschoven naar 10 juni. Er zijn inmiddels 764 reacties binnen, namens de leden van Farmers Defence Force (is gezamenlijk met DDB) onderstaande reactie op 3 juni ingediend: 20200603 – FDF – Reactie internetconsultatie Wet stikstofreductie en natuurverbetering.

Bestuur Farmers Defence Force

Mark van den Oever, voorzitter

Tags: geen tags