Juridisch onderzoek extern salderen – update

Beste leden,

Al een paar keer hebben we u op de hoogte gebracht van de vorderingen van ons gezamenlijk opgepakte juridisch onderzoek naar extern salderen. Inmiddels is er een brief van onze advocaat omtrent extern salderen naar de Gedeputeerde Staten (GS) van alle provincies gegaan; evenals naar de gedeputeerde met landbouw in de portefeuille per provincie en naar de secretaris van elke provincie. Daarnaast is de betreffende brief naar het Interprovinciaal Overleg (IPO) gestuurd. De brief is zowel per email als aangetekend verstuurd.  We hopen spoedig reacties van de diverse provincies te ontvangen.

De brief met vragen en een aantal verzoeken kunt u hier lezen.

Omwille van de privacy, hebben we in deze bijlage de adressering plus emailadressen en adressen van personen verwijderd.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van,

Dutch Dairymen Board
Farmers Defence Force

5 juni 2020

Tags: geen tags