“Klare wijn!”

Sinds de vergadering op 13 mei tussen de deelnemers van het Landbouw Collectief – waar de  uitdrukkelijke afspraak werd gemaakt om in afwachting van de tweede afspraak op 27 mei, geen uitspraken te doen in de media over de voortgang van het Landbouw Collectief (LC)- hebben diverse partijen toch gemeend hun visie op de toekomst van het LC naar buiten te moeten brengen.

Waarbij de indruk wordt gewekt dat over een aantal zaken al overeenstemming is bereikt en veel feitelijk al beklonken is.  Hetgeen niet het geval is!

Zo is in de media openlijk getwijfeld aan de naam van het LC, aan de vorm en structuur van het overleg en zelfs aan het onafhankelijke voorzitterschap. FDF betreurt dat zeer!

 

Zorgen dat het werkt

De boeren van Nederland hebben zich bijna unaniem – met percentages die variëren van 83% tot 99% –  vóór het in stand houden van het Landbouw Collectief in de huidige vorm, uitgesproken in o.a. de Agrio enquête en de enquête van Boerenbusiness.

En als onze boeren, onze achterban, zo duidelijk stelling nemen voor die route, blijft ons als bestuurders maar één optie over: zorgen dat het werkt!  

 

We betreurden het dat LTO bij monde van Marc Calon, als eerste aangaf dat LTO uit het Landbouw Collectief stapte en alleen zijdelings wilde samenwerken: het keurslijf van het LC zou te strak zijn. Daarna volgden anderen die ook openlijk de vorm en werkwijze bekritiseerden binnen het LC.

Terwijl juist die eenheid, dat samen als één man optreden naar het ministerie van LNV, de grootste kracht en winst is van het Landbouw Collectief. Waarbij de waarde van de onafhankelijke voorzitter en het verkennersteam, onbetwist was én is. Door de expertise en ervaring van LC voorzitter Aalt Dijkhuizen, kwam datgene tot stand wat nooit eerder gelukt was: eenheid binnen de boerenbelangenclubs. Een uitzonderlijke en zeer noodzakelijke prestatie.

 

Negatieve boodschap

In mooie bewoordingen is door meerdere organisaties een negatieve boodschap aan de boeren gegeven: met elkaar als één front optreden – zoals jullie, de boeren van Nederland willen –  is voor hen te lastig. Terwijl het stikstofdossier absoluut nog niet ten einde is! De toekomst van de landbouw op het spel staat, evenals de manier waarop jullie belangen behartigd worden de komende tijd.

FDF wil daarom klare wijn schenken:

Vergadering Landbouw Collectief 13 mei 2020

In de vergadering van vorige week van het LC heeft iedere partij zich uitgesproken dat men samen wil werken. Tot zover het goede nieuws.

Maar liefst 9 organisaties, dus een ruime meerderheid, willen door op dezelfde weg; bezig met de inhoud onder een onafhankelijke voorzitter, met eigen persberichten van het LC en met één geluid en één mond richting LNV. Met een al dan niet wisselend team verkenners, afhankelijk van het specialisme.

De andere vier organisaties willen:

  • een andere vorm en structuur
  • géén onafhankelijke voorzitter
  • zelf op het ministerie van LNV zaken kunnen doen omtrent stikstof – los van andere partijen
  • de naam Landbouw Collectief moet veranderen
  • Het ‘samenwerkingsverband’ moet een meer informeel gezelschap worden waarmee af en toe overlegd kan worden.

 

Het vertrek van Marc Calon bij LTO, maakte daarin geen verschil heeft LTO ook in de media al laten weten. Om tot een oplossing voor alle partijen te komen, heeft ondergetekende namens FDF een roulerend  voorzitterschap voorgesteld waarbij LTO als eerste het LC zou kunnen gaan leiden. Dit bleek ook geen optie voor deze vier partijen.

 

Waarom?

Wat is de reden dat een aantal partijen denken dat ze individueel meer kunnen bereiken dan samen in het LC? De landbouw wordt naar de mening van FDF ernstig verzwakt als we de eenheid verliezen,  omdat partijen onmiddellijk weer tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden.

We waren net zo blij dat we hiervan af waren!

Dat is ook door jullie in de poll van Agrio met overweldigende meerderheid duidelijk aangegeven!

Als jullie willen dat er ná 27 mei nog een Landbouw Collectief bestaat zoals het bedoelt is: met eenheid en geen verdeeldheid naar Den Haag toe, laat dat dan horen bij jouw belangenorganisatie. Niet de mening van de bestuurders zou moeten tellen, maar jullie wil zou wet moeten zijn. Het is ons enigste – wellicht laatste kans – om tegenwicht te bieden tegen de waanzin van de Haagse burelen. Boeren voor boeren.  Als we als organisaties weer individueel naar Den Haag gaan voor dezelfde zaken, worden we uitgespeeld. Zoals tot vorig jaar november. Daarna had LNV nog maar één gesprekspartner: het Landbouw Collectief.

Ik roep jullie op bij jullie eigen belangenorganisatie aan te geven dat het LC moet blijven bestaan in de huidige vorm met één geluid richting LNV en niet verdeeld zoals we al dertig jaar zijn geweest.

Dat heeft ons immers niks gebracht!

All4One

 

Namens het FDF bestuur,

Mark van den Oever (voorzitter)

20 mei 2020

Tags: geen tags