Soccer into goal success concept

De boer als speelbal van de minister. Zijn bedrijf als experiment.

Minister Schouten heeft sinds haar aantreden in 2017, een aantal wetten en regels ingevoerd.

Steeds vaker worden de Nederlandse boeren met extra verplichtingen opgezadeld.

Op 18 mei 2020 trok Schouten één van haar proefballonnetjes in de vorm van regelgeving weer in. Rijen bemesting is niet meer verplicht. Dus, had je als moderne loonwerker op basis van goed ondernemerschap en nieuwe regelgeving al flink geïnnoveerd, en voor tonnen euro’s geïnvesteerd: helaas pindakaas! Van Schouten mag het weer bij het oud ijzer.

Maar laten we ook het positieve zien: Een overdreven regel minder.

Adder onder het gras

Schouten zou echter Schouten niet zijn, als er geen adder onder het gras zit. We moeten nu volgens de Minister van LNV jaarlijks voor 1 februari doorgeven waar je maïs wilt zaaien op zand- en lössgrond. En ook mag je pas na 1 april die grond gaan bemesten.

Hoe is het mogelijk dat een Minister van Landbouw verwacht van een boer, dat hij nóg vroeger gaat plannen, het bemestingsplan al wel gereed moet zijn, terwijl het ministerie zelf op 15 mei 2020 nog niet eens kan zeggen of er weer derogatie is voor 2020!

De meeste mest is nota bene allang uitgereden.

Anticiperen op eerdere regelgeving en investeren in machines (rekening houdend met een betrouwbare overheid en een daarbij passende afschrijvingstermijn) wordt door deze Minister niet beloond maar afgestraft, denk aan de loonwerkers met hun investeringen in dure

rijen-bemestingssystemen.

Februari-telling

Schouten pleit voor een februari-telling, naast de alom bekende mei-telling (Gecombineeerde Opgave). Welnu beste Minister, als je van het boerenbedrijf een administratiekantoor wilt maken, waarom stuur je je ambtenaren dan niet een week eerder om ze te laten controleren?

Dat stelt hen en dus jou in staat, ons ter plekke te instrueren waar volgens jou de maïs gezaaid moet worden en kunnen je ambtenaren zelfs helpen bij het zaaien en bemesten.

Bizar toch! Of vind jij van niet?

Internetconsultatie

Tot 15 juni 2020 loopt er een internetconsultatie van het Ministerie over bovenstaand onderwerp. FDF zal hier, namens haar leden, een stevig onderbouwde reactie op geven. Wij vinden namelijk dat wanneer er een regel wordt geschrapt, er niet allerlei mitsen en maren aan verbonden kunnen worden. Je schrapt de regel, of je schrapt hem niet.

Besluiteloosheid (zwabbergedrag) en regeldrang is enkel goed voor het ambtenarenapparaat en dient verder geen enkel belang.

Meer NOx en fijnstof

Een andere regel uit de koker van onze Carola, is onderzaaien in de maïs. Een zeer onpraktische en schadelijke regel. Ten eerste levert een langdurig en volumineus gewas in de winter een bron voor onkruid en plantziekten op wat leidt tot het gebruik van meer gewasbeschermingsmiddelen. Ten tweede moet de boer of de loonwerker, wederom speciale apparatuur hebben aangeschaft om een gewas onder de maïs in te zaaien. Dit gewas moet later mechanisch worden ondergewerkt of worden doodgespoten met Roundup, waarvan de Minister vindt dat we van het gebruik daarvan af moeten. Daarnaast zorgt het vanggewas onder de maïs voor veel vochtverlies uit de bodem en ook nutriënten gaan verloren, want – correct – er groeit op het stikstof en andere voedingsstoffen inderdaad een gewas dat later weer in de bodem gewerkt wordt. Maar daar zijn dan wel minstens twee extra werkgangen voor nodig. Dat is 75 liter diesel per hectare.

En wat hebben we dan voor de natuur gewonnen? Nog meer NOx en nog meer fijnstof.

Wat vraagt Farmers Defence Force aan de Minister:

  • Houdt rekening met de afschrijving van gedane investeringen op basis van (eerdere) regelgeving;
  • Experimenteer niet in en bij de sector, dat hoort thuis op een proefboerderij;
  • Bij het afschaffen van actuele regelgeving, geen nieuwe sub-regelgeving er onder leggen;
  • Doelmaatregelen in plaats van ‘middel’-maatregelen (een geslaagd vanggewas verplicht stellen akkoord, maar laat de manier waarop de boer dit doet over aan zijn eigen deskundigheid;
  • Het melden voor 1 februari en pas na 1 april bemesten van maïsland op zand- en lössgrond moet van tafel of de regelgeving met betrekking tot verplicht onderzaaien dient te vervallen;

Overigens zijn bovenstaande punten niet nieuw voor onze Minister. Deze zijn al besproken in een gesprek voortvloeiend uit de demonstratie van 1 oktober 2019 tussen de Minister en Mark van den Oever en ondergetekende.

FDF zal voor 15 juni 2020 een reactie indienen op de internetconsultatie en tevens de fabrikanten van zaaizaad benaderen voor hun steun. Verder zal FDF proberen via de partners in het Landbouw Collectief, in gesprek te gaan met de Minister met betrekking tot dit onderwerp!

Namens het FDF bestuur ,

Jos Ubels, vicevoorzitter

19 mei 2020

Tags: geen tags