Vereniging Farmers Defence Force

Lidmaatschap: Algemeen lid

Je steunt de belangen van de agrarische sector uit het hart ondanks dat je geen bedrijf hebt. Voor jou staat een gezond en financieel krachtig platteland hoog in het vaandel. Je bent welkom op de (Algemene) ledenvergaderingen en je hebt via die weg ook direct inspraak in de Vereniging.

Er zal een beroep op je worden gedaan indien er acties nodig zijn voor het algemeen agrarisch belang onder de vlag van Stichting Farmers Defence Force. Dit is geen verplichting maar je aanwezigheid wordt wel zeer gewaardeerd.

NB: Door middel van het aanmelden via deze website word je lid van de Vereniging.