Vereniging Farmers Defence Force

Lidmaatschap: Bedrijfslid Familie

Je wordt met tot maximaal 5 extra gezinsleden lid van de vereniging FDF. Je zult als Bedrijfslid als eerste de voordelen plukken van eventuele deals die Vereniging Farmers Defence Force sluit met ketenpartijen om het rendement te verbeteren van je bedrijf.

Indien noodzakelijk zullen er juridische procedures gevoerd gaan worden om de sectorbelangen te verdedigen. Deze zullen zowel offensief als defensief ingezet worden. Indien er (trekker)acties nodig zijn voor het algemeen agrarisch belang onder de vlag van Stichting Farmers Defence Force, zal er een beroep op je worden gedaan. Dit is geen verplichting maar je aanwezigheid wordt wel zeer gewaardeerd.

Je bent welkom op de (Algemene) ledenvergaderingen, alsmede de vakgerichte vergaderingen. Op die manier heb je direct inspraak in de Vereniging.

NB: Door middel van het aanmelden via deze website word je lid van de Vereniging.