Mededeling bestuur

Gisteren zijn door de voorzitter van de FDF vergelijkingen gemaakt tussen de Tweede Wereldoorlog en bedreigingen waar Nederlandse boeren momenteel mee te maken hebben.

Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen daarmee te kwetsen en wij betreuren dit.

We zijn echter van mening dat een aantal vergelijkingen van toepassing zijn en zorgelijke overeenkomsten vertonen.
Wij vechten nog steeds voor de Nederlandse landbouw en blijven het Nederlandse volk waarschuwen voor de gevolgen van een Nederland zonder een sterke agrarische sector en vertrouwd, veilig Nederlands eten op ieders bord!

Het bestuur van Farmers Defence Force

Tags: geen tags