20211018 - agrinl

Na het ultimatum

Vorige week zorgde AgriNL met hun advertentie en Samenvatting Actieplan, voor grote woede onder de Nederlandse boeren. FDF stelde jullie op de hoogte van beide stukken en kondigde in een vlog een ultimatum aan. Dat ultimatum is inmiddels verlopen.

Een aantal leden van AgriNL heeft zijn deelname aan AgriNL volledig opgezegd. Anderen hebben zich van de publicaties gedistantieerd of alleen van de Samenvatting Actieplan. Terwijl een laatste groep niets van zich heeft laten horen.

In de gewraakte advertentie doet AgriNL alsof ze uit naam van de boeren mag onderhandelen over boerenbelangen met o.a. de overheid. In de Samenvatting Actieplan claimt AgriNL vervolgens de beslissingsbevoegdheid over boerenland en -eigendommen, terwijl tevens met een landinrichtingsplan wordt voorgesteld om het vrijemarktprincipe op te heffen.

Aangezien de boeren van Nederland nooit opdracht hebben gegeven aan hun afnemers en toeleveranciers om hun belangen te behartigen – want dat is de feitelijke relatie tussen 11 van de leden van AgriNL en de boeren – gingen zij daarmee ver hun boekje te buiten.

Boerenbelangenbehartigers behartigen de belangen van hun leden. Zij zijn de partijen die het mandaat hebben om samen met de overheid, oplossingen te bedenken en al dan niet hun akkoord daaraan te geven, nadat ze draagvlak hebben gezocht onder hun leden, de boeren. Een aantal van de AgriNL leden heeft inmiddels aan ons en hun klanten duidelijk gemaakt, dat ze ons in deze overtuiging steunen.

Omdat dit al de derde keer in twee jaar tijd is, dat partijen uit de periferie zich ten onrechte de rol van belangenbehartiger aanmeten, is het tijd om orde op zaken te stellen. Waarbij FDF het belang van het vormen van één agrarisch front in Nederland, vooropstelt. Voor partijen die willens en wetens zich een positie aanmeten die ze niet hebben, is daarin geen ruimte.

Niemand in de agrarische sector is gebaat bij de situatie die door de advertentie en Samenvatting Actieplan van AgriNL is ontstaan. Omdat FDF zich optimaal in wil zetten in het belang van onze leden, de boeren van Nederland, heeft het bestuur van FDF, AgriNL vanmorgen een brief gestuurd met daarin het voorstel om zo snel mogelijk met elkaar om tafel te gaan. Een afschrift van die brief kun je hier lezen.

FDF heeft concrete en realiseerbare oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken, met als uitgangspunt dat de rechten van individuele boeren niet worden geschaad.

Eén agrarisch front moet het doel zijn. ALL4One!

Het FDF-Bestuur

18 oktober 2021

Tags: geen tags