OPROEP 17 NOVEMBER: Deel 2 FarmerFriendly!

OPROEP 17 NOVEMBER: Deel 2 FarmerFriendly!

17 november zal FDF haar Keurmerk FarmerFriendly lanceren.
Het eerste Keurmerk van boeren áán de handel: voor óns verdienmodel!

Het inkomen van boeren is te laag. Daarover is iedereen het eens: het Ministerie van LNV, het Europees Parlement, de Europese Commissie, maatschappelijke organisaties, afnemers zoals supermarkten en zuivelverwerkers. Maar hebben deze partijen ook een concrete oplossing bedacht? Nee! In plaats van een beter inkomen of hogere opbrengstprijs, kregen boeren meer kostenverhogende wettelijke en bovenwettelijke eisen van overheid en afnemers opgelegd.

FDF ontwikkelde een concept waarmee iedere partij in de markt, zijn verantwoordelijkheid neemt: een eerlijker deel van de marge voor de boeren, FarmerFriendly.

Een keurmerk waarmee supermarkten en de groothandel zichtbaar kunnen maken aan al hun klanten, dat zij hun bijdrage leveren aan een eerlijke prijs, die de boer verdient!

FarmerFriendly is een onderscheidend Keurmerk dat een oplossing gaat bieden voor de ongelijke verdeling van de marges. En gaat een positieve en gerechtvaardigde bijdrage leveren aan het boerinkomen. Binnenkort volgt meer informatie op onze site.

FDF heeft alle voormalige leden van het Landbouw Collectief in een vroeg stadium benaderd aangaande (voor hen kosteloze) deelname aan het Keurmerk FarmerFriendly.  Een mooie groep belangenbehartigers uit verschillende landbouwsectoren, hebben zich enthousiast aangesloten. Binnenkort zullen we jullie daarover ook verder informeren.

Wees erbij, de 17de  november. Op deze dag kunnen ALLE boeren (dus ook boeren die geen lid zijn van FDF) die aanwezig zijn op locatie, lid worden van Coöperatie FarmerFriendly. Coöperatie FarmerFriendly gaat bij inwerkingtreding, ledenlidmaatschapsbewijzen (LLB’s) uitdelen waarop de vereveningsbijdrage door Coöperatie FarmerFriendly jaarlijks zal worden uitgekeerd. Ieder LLB gaat in de toekomst een waarde vertegenwoordigen.

Iedereen die zich op 17 november op locatie laat registreren als lid bij FDF en/of bij Coöperatie FarmerFriendly (formulier CFF binnenkort op de site te downloaden: neem dit volledig ingevuld en voorzien van een handtekening mee op 17 november) ontvangt bij inwerkingtreding van Coöperatie FarmerFriendly exclusief voordeel boven latere instappers. Aan de inschrijving op 17 november 2020 bij Coöperatie FarmerFriendly, zijn geen kosten verbonden. Deelname is geheel vrijwillig. Locatie voor 17 november wordt nog bekend gemaakt. Houd onze site in de gaten!

Boerenbelangenbehartiging. Dat staat bij FDF op nummer 1. Onconventioneel. No-nonsense. FarmerFriendly is daarvan het resultaat. Zorg dat deze kans niet aan je voorbij gaat en kom op 17 november.
FDF = ALL4ONE!

Het FDF -Bestuur

5 november 2020

Tags: geen tags