FDF-logo-featured

Persbericht 31 januari 2020

Gisteren op de vergadering van het Landbouw Collectief is besloten dat we uit tactisch oogpunt niet met de trekkers naar Den Haag gaan op 5 februari. Het beleid waarover we proberen een deal te maken, is gebaseerd op onjuiste informatie. Dit zal de komende weken richting 20 februari naar buiten komen. Meer uitleg over de keuzes en stappen van het Landbouw Collectief volgt binnenkort in een persbericht.

Voor alle duidelijkheid: de trekker actie op 5 februari gaat niet door! We houden ons kruit uit tactische overwegingen droog voor als het echt nodig is!

Het persbericht van gisteren is per abuis verstuurd.

Namens het FDF bestuur,

Met vriendelijke groet,
Mark v.d. Oever (voorzitter)

Tags: geen tags