Persbericht: Landbouw Collectief voortvarend gestart

Niet de oorzaak van de stikstof impasse, wel onderdeel van de oplossing…

Op dinsdagvond 5 november is in Nijkerk een uniek verbond bekrachtigd tussen alle belangenbehartigers en de boerenprotestgroepen. Het verbond, dat gaat opereren onder de naam ‘het Landbouw Collectief’, heeft als belangrijkste doel om het Rijk en de provincies mee te helpen de stikstof impasse te doorbreken. Hiermee wordt een economische recessie en onherstelbare schade aan de landbouw voorkomen. Het Landbouw Collectief is voortvarend gestart.

Het Landbouw Collectief is unaniem van mening dat de land- en tuinbouw niet de oorzaak is van de huidige stikstof impasse, maar wel onderdeel kan zijn van de oplossing. De overheid is vastgelopen in Haagse en Brusselse regels, na een gerechtelijke uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof. In de zoektocht naar oplossingen dreigt een economische recessie en liggen er plannen die de landbouw onherstelbare schade toebrengen en in een verstikkende sterfhuisconstructie plaatsen. Daarmee wordt de gehele agri -en food keten geraakt, zonder dat er sprake is van noodzaak of een échte crisis.

Het Landbouw Collectief vindt dat een economische recessie moet worden voorkomen. Het kan niet zo zijn dat de landbouw op een doodlopend spoor wordt geplaatst, grondverzet, bouw -en infra stil komen te liggen, dat bedrijven failliet gaan en werknemers in de WW komen. Een houdbare vergunningverlening moet snel op gang komen. De land- en tuinbouw, een belangrijke pijler onder onze welvaart en de leefbaarheid van het platteland, mag niet het kind van de rekening worden. De partijen verenigd in het collectief hebben op 5 november oplossingsrichtingen met elkaar gedeeld, voorwerk bij elkaar gebracht en bouwstenen voor een plan besproken. De afspraak is gemaakt dat al het huiswerk deze week wordt verzameld. Onder leiding van de onafhankelijk voorzitter Aalt Dijkhuizen worden de bouwstenen vervolgens geordend, geselecteerd en uitgewerkt om te komen tot oplossingen.

Volgende week komt het Landbouw Collectief weer bijeen. De intentie is om op korte termijn de oplossingsrichtingen gereed te hebben. Het Landbouw Collectief kijkt uit naar een constructieve samenwerking met betrokken partijen waaronder het Rijk, de provincies en de Taskforce STIKSTOF opgericht door VNO NCW en MKB Nederland. Met het plan in de hand zal het overleg gezocht worden met betrokken Ministeries.

Tags: geen tags