Rechtssysteem in Nederland deugt niet

Teleurstellend en volstrekt ongepast! Dat is de reactie van Farmers Defence Force op de uitspraak van de rechtbank te Den Bosch in de zaak tegen 67 verdachten voor het binnendringen en urenlang bezet houden van een varkenshouderij in Boxtel.

Dat het Nederlandse rechtssysteem de gepleegde feiten, die gelijkgesteld kunnen worden aan georganiseerde misdaad, afdoet met 300 euro boete en een voorwaardelijke straf van twee weken, doet absoluut geen recht aan de gepleegde feiten en de impact die deze strafbare feiten hebben gehad op het boerengezin, de medewerker in kwestie en de totale Nederlandse landbouwbevolking. Boeren voelen zich opnieuw in de kou gezet door het “rechtssysteem” waar wij al jaren mee te maken hebben: doordrongen van willekeur en ongelijkheid.

De tegenstelling in behandeling van boeren, ten opzichte van lieden die terreurdaden op boerenbedrijven plegen, is stuitend: zo zit de Groninger boer, die maandag werd aangehouden, al drie dagen vast – om onduidelijke reden. In tegenstelling tot de geweldplegers van Boxtel die na hun vastgestelde wandaden vrijwel onmiddellijk huiswaarts mochten keren.

FDF is ook bijzonder slecht te spreken over de politieke vertegenwoordigers die – na de tien uur durende stalbezetting in Boxtel – hadden aangekondigd dat zij er voor gingen zorgen dat de wet zou worden aangepast zodat dergelijke onrechtmatigheden niet meer kunnen gebeuren. Er is immers nog geen enkele stap in die richting gedaan!

Deze uitspraak heeft geen enkel afschrikwekkend effect op het gepeupel waar boeren al jarenlang mee te maken hebben: terreurplegers die hun terreur georganiseerd plegen zonder enig wettelijk kader. De boeren waar ze binnenvallen voldoen aan de wetten en normen waarop we dieren in Nederland houden.

Voor FDF is de uitspraak van gisteren het bewijs dat onze organisatie, helaas, broodnodig is. Wij zullen er met de boeren van Nederland voor zorgen dat geen enkele collega zich nog in de steek gelaten hoeft te voelen door het waardeloze rechtssysteem waar we mee te maken hebben. Zodra terroristen opnieuw een stal belagen, zullen we onze leden direct informeren zodat zij de ongewenste objecten – met een persoonlijk aanpak – kunnen verwijderen van het desbetreffende erf. Vastberaden en binnen de aanvaardbare kaders.

Als 112 voor Nederlandse boeren geen alarmnummer meer is, zullen boeren zelf, eendrachtig op moeten treden. Dat is een trieste constatering na het opnieuw schenden – deze keer door ons Nederlandse rechtssysteem – van de rechten van de boeren!

Namens FDF,
Mark van den Oever, voorzitter
7 november 2019

Tags: geen tags