Publicatie fosfaatrechten opgeschort

De inspanningen van de Dutch Dairymen Board (DDB) en Farmers Defence Force (FDF) om minister Schouten te bewegen publicatie van de toekenning van fosfaatrechten uit te stellen, is succesvol geweest!

Niet alleen hebben talloze (melk)veehouders de brief die we – samen met een jurist – hadden opgesteld ingezonden naar RVO, ook de aangetekende brief die gisteren werd bezorgd bij de ministeries van LNV en EZ hebben hun uitwerking gehad.

In deze brief hebben we het resultaat van het juridisch onderzoek naar de mogelijkheden om niet te publiceren, aan beide ministers kenbaar gemaakt.

Onder andere bevatte deze brief een bijlage met daarin de mail van DG Agri (Brussel) waarin we bevestiging hebben gevraagd van ons vermoeden dat de minister niet hoeft te publiceren wanneer de waarde van de fosfaatrechten lager is dan 500.000 euro.

Deze brief met mail, opgeteld bij de inhoud van de brief die talloze boeren hebben ingezonden, hebben hun uitwerking gehad.

Wij zijn blij dat de minister aan ons dringende verzoek om publicatie op te schorten gehoor heeft gegeven. Natuurlijk zal de minister, via RVO, nog de talloze ingezonden brieven moeten beantwoorden die door onze achterban zijn ingestuurd.

Vooralsnog hebben we af kunnen wenden waar veel (melk)veehouders bang voor zijn: het openbaar maken van hun persoonlijke gegevens zodat kwaadwillende mensen hier kennis van kunnen nemen. We hopen, met de mogelijkheden die de Richtlijnen bieden, dat de gegevens van veel (melk)veehouders helemaal niet zullen worden gepubliceerd.

Lees ook de brief die naar de ministers van LNV en EZ is gegaan.

Namens de DDB,

Sieta van Keimpema,
Voorzitter

Namens FDF,

Mark van den Oever,
Voorzitter

Tags: geen tags