huisdieren - Schermafbeelding 2022-02-08 090838

“Shit is created by assholes”

“Eindelijk erkenning voor de N-bijdrage van onze stadse viervoeters!” kopt Boerenbusiness naar aanleiding van een studie in vier Belgische natuurgebieden, die stelt dat er gemiddeld 11.5 kg stikstof per ha in de natuur terecht komt door hondenpoep en -plas. Direct werden er rekensommetjes gedaan, om de depositie van de Nederlandse viervoeters op de Nederlandse natuurgebieden in beeld te brengen. Met behulp van Aerius. Benieuwd of dit nieuws de Tweede Kamer haalt.

WUR 2011

Maar zijn deze opvallende cijfers wel echt totaal nieuw voor Nederland?

De WUR deed in 2011 namelijk ook al eens onderzoek naar de ecologische footprint van gezelschapsdieren. Een eerste verkenning, heette het met de titel: “Indicatie van de ecologische foot print van gezelschapsdieren. Eerste verkenning, toegespitst op katten, honden en paarden in Nederland”. Een studie die opvallend weinig aandacht trok.

“Momenteel wordt in de discussie over de voedselproblematiek weinig tot geen aandacht besteed aan de categorie huis- en gezelschapsdieren”, aldus de WUR studie in 2011 met de kernvragen. “Is een indruk te krijgen van het beslag op voedsel en ruimte door gezelschaps- en hobbydieren in Nederland en Europa?” en “Hoe verhoudt de input aan voedsel zich tot wat mensen aan voedsel gebruiken en hoeveel ruimte wordt gebruikt door gezelschaps- en hobbydieren (paarden), die daarmee aan het voedselareaal wordt onttrokken?”

28 miljoen huisdieren

De studie geeft naast een schatting over het aantal huisdieren dat Nederland in 2011 rijk is (28 miljoen stuks) een indruk van het aantal honden, katten en paarden. In 2011 hebben we per 1000 inwoners, respectievelijk 192 katten, 109 honden en 25 paarden.

NL: 820.000 ha

In 2011 was er voor het voedsel van een kat ca. 1000m2 per dier per jaar nodig en per hond ca. 2000m2 per dier per jaar. Ter vergelijking: in rijke landen is voor een mens ca. 12.500m2 nodig.

Per paard (gemiddeld gewicht 400kg) is, bij een berekening conform de honden en katten, ca.

3500m2 nodig. De 3,2 miljoen katten, 1,8 miljoen honden en 400.000 paarden die Nederland in 2011 telde, hadden toen al voor hun voedsel, gezamenlijk 820.000 ha nodig. Nederland had toen nog ca. 2 miljoen ha landbouwgrond – inmiddels is dit aantal ha gedaald naar 1,8 miljoen ha landbouwgrond, terwijl het aantal honden, katten en paarden aanzienlijk is gegroeid…

Europa: 19 miljoen ha

Voor de geschatte Europese populatie aan katten (60 miljoen), honden (56 miljoen) en paarden (5,8 miljoen) in 2011, was dat toen al 19 miljoen ha.

Naast dit grensoverschrijdende optelsommetje, geeft de studie van de WUR uit 2011, ook een beeld van de hoeveelheden katten- en hondenpoep en -pies, terwijl ook voor de paardenuitwerpselen een overzicht is gemaakt:

Honden

“De 1.8 miljoen honden in Nederland produceren jaarlijks 1.8 miljoen x 0,5l x 365 = 328,5 miljoen liter urine en 164,3 miljoen kg faeces, aldus de WUR studie.

Katten

De onderzoekers stellen dat 75% van de uitwerpselen van katten in de openbare ruimte terecht komt. “Jaarlijks betekent dat 0,75 x3,3 miljoen x 0,2l x 365 dagen = 181 miljoen liter urine en 91 miljoen kg faeces in de openbare ruimte en een kwart van die hoeveelheden bij het gft. Bij die hoeveelheden komt een geschatte hoeveelheid kattenbakkorrel van 0,75 x 3,3 miljoen x 100g x 365 = 90 miljoen kg kattenbakkorrel”.

Paarden

Over paarden vermeldt de studie onder andere het volgende: “De 400.000 paarden in Nederland produceren jaarlijks naar schatting 400.000 x 5l x 365 dagen = 730 miljoen liter urine, 400.000 x 5kg x 365 = 730.000 ton faeces en 400.000 x 0,5 x 5kg x 365 = 365.000 ton gebruikt strooisel (0,5 omdat we aannemen, dat paarden gemiddeld de helft van de tijd op stal staan).

Amerikaans onderzoek

Niet alleen het onderzoek van de WUR uit 2011 bevat belangrijke inzichten over onze huisdieren-veestapel. Ook een Amerikaans onderzoek uit 2017 dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift PlosOne (“Environmental impacts of food consumption by dogs and cats”), levert de feiten  dat Amerika, op een bevolking van ruim 320 miljoen mensen, 163 miljoen katten en honden telt. De dieren zijn goed voor bijna een derde van de Amerikaanse vleesconsumptie.

Professor Okin van de universiteit van Californië in Los Angeles berekende dat alle katten en honden in de VS samen net zoveel dierlijk voedsel eten als de gehele Franse bevolking van bijna 70 miljoen mensen. Sterker nog, aldus de professor: “Wanneer we allemaal zouden besluiten geen hond of kat meer te nemen, zouden we in één klap onze vleesconsumptie met een derde kunnen reduceren”.

Inconvenient truth?

Is het erg dat huisdieren zo’n beslag op de ruimte leggen? Is het erg dat huisdieren zo’n beslag op de hoeveelheid beschikbaar voedsel leggen? Zeg het maar. Want een groeiende wereldbevolking heeft zelf steeds meer voedsel nodig dat op steeds minder hectares verbouwd moet worden.

Nu er nieuwe Belgische uitkomsten zijn, wordt het wellicht ook tijd om te kijken wat de bijdrage is van onze gezelschapsdieren aan de belasting op de N2000-gebieden. Of levert dat een ‘inconvenient truth’ op, voor de anti-veehouderij lobby in Nederland?

“Shit is created by assholes”

Feit is dat de focus op de landbouw – die haar uitstoot al fors heeft teruggebracht – door de anti-veehouderij lobby in de Eerste en Tweede Kamer, al jaren uiterst eenzijdig is. Maar de forse (en sinds 2011 fors toegenomen) huisdieren-veestapel  die Nederland rijk is, stoten ook ammoniak, lachgas en methaan uit. Terwijl het voedsel van honden en katten (dat óók geproduceerd wordt door de Nederlandse boeren, evenals het voedsel voor de Nederlandse burgers) allang niet meer bestaat uit restproducten van de humane voedselproductie. Waarmee huisdieren ook een concurrent zijn voor humane voeding.

Die groep anti-veehouderij politici in Nederland grossiert graag in eenzijdigheid en dooddoeners ten aanzien van de veehouderij. Eens afwachten waar ze nu weer mee komen.

Bestuur FDF
8 februari 2022

 

 

 

Tags: geen tags