Farmers Defence Force

Statement ‘Bal nu bij Remkes en daarna kabinet’

De agrarische organisaties zijn onder leiding van de heer Remkes het tweede gesprek aangegaan met het kabinet. De agenda aangedragen vanuit de sector was daarbij leidend.

Het was een behoorlijk stevig en inhoudelijk gesprek waarin alle partijen scherp hun punt op tafel hebben gelegd. Daarin was ruimte voor emoties, boosheid en frustratie. Maar ook oplossingen zijn diepgaand besproken.

Er is nog geen definitief resultaat. Wel merkte we een positievere houding bij het kabinet. Krimp van de sector is geen doel. Er zijn beginnende stappen gezet:

  • Er zit ruimte op het weg bewegen van de KDW naar de natuurdoelen, het daadwerkelijk integraal meten van de staat van instandhouding. Ook de drempelwaarde wordt onderzocht. Juridische zekerheid voor boeren is daarbij cruciaal.
  • Ook meer ruimte, budget en juridische borging voor brede innovaties zijn in zicht.

Grote twist zit er nog rondom de wijze waarop wet en coalitieakkoord doel en tijdspad stelt en hoe PAS-melders worden opgelost en beschermt tegen handhaving. Wel is toegezegd dat stikstofruimte prioritair voor deze groep is bestemd op de prioriteitenlijst. Ook de status van het kaartje blijft ongewijzigd.

Van der Tak: ‘Tijdens het gesprek hebben alle partijen hun punt kunnen maken. Soms hebben we met het kabinet diepgaand op de inhoud gesproken en elkaar proberen te vinden. Vaak heeft het ook stevig geschuurd en geknetterd tussen de agrarische organisaties en het kabinet.’

Wat ons betreft is het nu aan de heer Remkes om zijn advies op te leveren. Daar zien we naar uit, daar hangt veel van af. Daarna is het aan het kabinet om belangrijke besluiten te nemen om vertrouwen te herstellen.

Het FDF-bestuur
31 augustus 2022

Tags: geen tags