The World is Yours, Part 2: Extern Salderen

Zoals reeds aangegeven in de Nieuwjaarsbrief zouden we ook op juridisch vlak in de aanval gaan.

We hebben niet stil gezeten en hebben een sterk juridisch/wetenschappelijk team samengesteld waar we zeer trots op zijn. Dit bestaat uit wetenschappers, juristen en FDF bestuurders.

Vandaag beginnen we met het presenteren van het eerste deel van de resultaten. Dit is een begin maar zeker geen einde. Sterker nog, we hebben genoeg op de plank liggen om een groot deel van de stikstofwetten en beleidsvoorstellen van Carola Schouten, rechtstreeks naar de prullenbak te kunnen verwijzen. Deze zullen de komende weken naar buiten gebracht worden.

We beginnen met extern salderen.

Extern Salderen

Het ministerie van LNV en de provincies zijn van plan om het voor industriële bedrijven mogelijk te maken om ammoniakrechten (NH3) aan te kopen bij veehouders en daarvoor in de plaats het veel schadelijker NOx uit te stoten. Echter, zowel NH3 als NOx zijn stoffen die genoemd staan in de NEC Richtlijn (National Emission Ceilings) met ieder een eigen nationaal emissieplafond. De richtlijn verplicht de lidstaten van de Europese Unie (EU) te voorkomen dat de emissies de vastgestelde plafonds overschrijden. Op overtreding volgen sancties.

In onderstaande tabel zie je de verschillende plafonds uit de NEC Richtlijn. Alle plafonds worden niet behaald in 2020 behalve het plafond voor fijnstof (PM2.5); dat zit helemaal aan de grens.

Bron: https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/lucht/nec-stoffen/

BEREKENINGEN VAN HET PLANBUREAU VOOR DE LEEFOMGEVING (PBL)
Huidige NEC plafondGerealiseerde EmissieGöthenburg protocol plafondRaming PBL, ingezet beleid
2010 (Kton/jr)
SO250344746
NOx260276202184
NH3128122123119
VOS185151166153
PM2,5151313

De Fijnstof Factor

Nu wil het feit dat de landbouw per kiloton uitstoot aan stikstof, heel weinig fijnstof uitstoot: slechts
4.6% van de totale fijnstofuitstoot (PM2.5). De media wil je anders doen geloven maar zie hieronder de waardes (2018 is het meest recent) die we uit de tabel van het RIVM hebben gefilterd.

Uitstoot 2018, bron RIVM
SectorFijnstof PM2,5 (kton)Ammoniak (kton)NOx (kton)Totaal Stikstof
Landbouw0,6111,139,9151
Industrie42,447,449,8

Bron: http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/erpub/international/nec.aspx

Als je vervolgens gaat rekenen, blijkt dat per kiloton stikstofuitstoot de industrie gelijktijdig 20x zoveel fijnstof uitstoot. Voor verkeer is de factor ongeveer 6,5x zoveel.

Dus als er stikstof (NH3) verplaatst wordt van landbouw naar industrie (NOx), neemt de fijnstofemissie toe met een factor 20. Dit noemen wij: de Fijnstof Factor.

Onwettige regelgeving

Bij elke verplaatsing van stikstof van de landbouw naar andere sectoren, gaan we dus verder over het fijnstof plafond van 13kton heen. (PM2.5) Dit is onwettig en verboden bij Europese wetgeving.

Klacht en rechtsgang

Indien zowel de provincies als minister Schouten niet met onmiddellijke ingang extern salderen naar andere sectoren stopzet, zal FDF direct stappen ondernemen om een klacht in te dienen bij de Europese Commissie, en – indien noodzakelijk – een rechtsgang starten. In Europa staan zware sancties op overtreding van de NEC Richtlijn, dus ook voor Nederland. Waarbij het onrechtmatig handelen van de overheid de belastingbetaler veel geld gaat kosten! Nog kwalijker is het echter dat meer uitstoot van NOx de gezondheid van de mensen in geïndustrialiseerde gebieden zoals de Randstand, schaad. Nu al sterven met name in de Randstad, 12.000 mensen per jaar aan luchtvervuiling. Tevens voldoet de Nederlandse staat op dat moment niet aan haar zorgplicht jegens haar burgers. FDF zal alles doen om deze waanzin te stoppen.

Hiervoor hebben we wel jullie hulp nodig want procedures kosten veel geld zoals iedereen wel weet.

Dus word lid van Farmers Defence Force (ook als burger!) en verdedig je belangen! https://farmersdefenceforce.nl/leden/lid-worden/

of doneer via onze site:

https://farmersdefenceforce.nl/doneren/

Voor uitgebreide informatie: lees ons achtergronddocument.

All4One

Namens het FDF bestuur,
Mark van den Oever (voorzitter)

23 april 2020

Tags: geen tags