de_rechtspraak

Extern salderen zonder schotten? No way!

FDF Juridisch Team: extern salderen zonder schotten? No way!

Begin april ontvingen jullie van ons een nieuwsbrief over het gebrek aan juridische houdbaarheid van
de huidige spoedwetten en de beleidsmatige voorstellen voor het toekomstige stikstofbeleid.
Uit die korte studie bleek al, dat de Nederlandse Staat het niet zo nauw neemt met de bindende
afspraken die zij met ‘Brussel’ heeft gemaakt.

Juridisch onderzoek
Sindsdien heeft FDF een juridisch / wetenschappelijk team opgebouwd met daarin een aantal zeer
betrokken en terzake kundige mensen uit de juridische en wetenschappelijke wereld, versterkt met
FDF bestuurders. Samen hebben we de afgelopen tijd benut om de diverse richtlijnen en juridische
mogelijkheden intensief te bestuderen. En met succes!
Met ons onderzoek gaan wij aantonen dat extern salderen zonder schotten, waarbij NH3 wordt
uitgeruild tegen NOx, juridisch gezien de bestaande wetten overtreed. Juridisch onhoudbaar is!!
Dat – volgens een artikel in de agrarische media – extern salderen al wordt toegepast in Limburg,
bewijst dat onzorgvuldig handelen nog steeds een kenmerk is van de Nederlandse overheid en dat de
Staat nog steeds bereid is de wet aan haar laars te lappen! Ten koste van de landbouw. Ten koste van
de leefbaarheid in Nederland. Ten koste van de gezondheid van de Nederlandse burgers!

Aan flarden schieten
FDF gaat niet lijdzaam toekijken hoe de Staat onze rechten verkwanseld! De komende tijd gaan we
beetje bij beetje – bericht na bericht – jullie op de hoogte stellen van onze bevindingen en gaan we
het Nederlandse, juridisch onhoudbare stikstof- en natuurbeleid, aan flarden schieten.
We gaan ons recht halen en daar zijn verschillende opties voor, afhankelijk van de overtreding door
de Staat. We kunnen een klacht bij de Europese Commissie of een verzoekschrift bij het Europees
Parlement indienen om ons recht te halen, of een gang naar de Nederlandse rechter maken.
Het zou natuurlijk veel verstandiger zijn als minister Schouten voortijdig bakzeil haalt. Nu haar
reputatie nog niet aan gruzelementen ligt als de minister die het Nederlandse platteland
onrechtmatig dreigde te offeren voor vuile lucht. De afgelopen maanden én het handelen van dit
ministerie van LNV hebben echter één ding akelig duidelijk gemaakt voor iedereen: het ontbreekt
daar in Den Haag aan kennis, inzicht, empathie en zorgvuldigheid. En waar het vooral aan ontbreekt,
is liefde voor het land. Dat wordt geofferd aan de zware industrie.

Houd onze site en facebookpagina de komende tijd scherp in de gaten. Of word nu al lid, om ons te
steunen in onze strijd tegen dit uitkoopkabinet.

All4One. We’ll kick some ass!

Namens FDF,
Mark van den Oever, voorzitter

21 april 2020

Tags: geen tags