22 juli: discipline en vastbeslotenheid bij FDF Strijders. Schouten staat alleen!

Strijders, wat hebben de autoriteiten zich ingespannen om jullie te demotiveren voor de demo van woensdag 22 juli bij het RIVM te Bilthoven. Als een donderslag bij heldere hemel werd, ondanks eerder gemaakte afspraken met de veiligheidsregio De Bilt, dinsdag op de namiddag plotseling een trekker-verbod opgelegd. En in verband met COVID 19 zouden slechts 2000 demonstranten worden toegelaten en daar zou streng de hand aan worden gehouden. Besluiten opgelegd door  “het hoogste niveau” moesten wij begrijpen. Tot aan dinsdagnacht werd met vertegenwoordigers van de veiligheidsregio De Bilt overleg gevoerd omdat gedreigd werd om de demonstratie te verbieden. Het imago van het RIVM, het Rijks Instituut van Volksverlakkerij en Manipulatie moest koste wat het kost in de internationale media beschermd worden!  Want als FDF een demonstratie houdt, doet de internationale pers, wereldwijd verslag.

De demotivatie tactiek van de Staat, werkte niet. Jullie waren er weer met een pracht optocht van herkenbare auto’s, met vee trailers, wagens met stro, met trekkers. Naast het podium stond nu slechts één trekker, een zeer herkenbare van vorige FDF demo’s: prachtig opgetuigd met FDF vlaggen en bord. En ook jullie inspanningen op de wegen om een forse stikstofreductie te bewerkstelligen was helemaal in lijn met onze oproep. Geweldig! Dat er slechts 2000 mensen werden toegelaten tot het terrein en anderen teleurgesteld werden omdat de toegangswegen tot het terrein werden dichtgezet, is erg jammer.

Natuurlijk was deze demonstratie heel anders zonder de massa trekkers. FDF accepteert het trekker-verbod dan ook niet en beraadt zich op stappen. FDF wil kunnen actievoeren mét trekkers. Het is niet aan de Staat om te bepalen hoe wij demonstreren!

De demonstratie zelf, verliep geweldig. Zoals ook de veiligheidsregio en later Minister Grapperhaus, verklaarden. Het wordt voor de Staat en de linkse kliek steeds lastiger om FDF negatief weg te zetten, met een achterban die het tegenovergestelde laat zien. Hulde, mensen! Het programma bevatte voor velen verrassende sprekers. Die ons allen unaniem steunen bij onze eis dat de voermaatregel van tafel moet. Volgende week zullen alle toespraken te zien zijn op ons You Tube kanaal.

Nu ook dierenartsenvereniging KnmvD en diverse zuivelvertegenwoordigers hun steun aan onze eis hebben uitgesproken, staat Schouten nagenoeg alleen!  Er is geen draagvlak voor de voermaatregel.

Strijders, wij weten dat jullie ons zullen steunen met acties tot de voermaatregel van tafel is. En de eerste voorbereidingen worden alweer getroffen door het FDF bestuur. Er zal geen pauze zijn, er zal geen rust komen. Jullie creativiteit, de afgelopen weken, was subliem. Houd dat vast! Jullie kunnen op ons rekenen zoals wij op jullie rekenen. ALL4ONE. De voermaatregel moet van tafel!

Het FDF Bestuur
25 juli 2020

Tags: geen tags