Praktische informatie 22 juli en gedragscode

De demonstratie bij RIVM, 22 juli aanvang 13.30 uur, zal plaatsvinden op de Biltse Rading, zoals in goed overleg tussen vertegenwoordigers van de veiligheidsregio De Bilt en FDF is afgesproken. Er worden maatregelen genomen om het verkeer in goede banen te leiden en uit de bebouwde kom te weren.

FDF stelt voor dat de boeren die het eerst aankomen, de taak van parkeerbeheer op zich zullen nemen en hun collega’s een goede plek aanwijzen zodat we zo goed mogelijk gebruik maken van de ruimte: trekkers dicht op elkaar en naast elkaar laten parkeren. Moet je parkeren in de berm? Houd dan de zode heel.

Belangrijke punten voor Chauffeurs:

 • KOM OP TIJD!! Let op de in je Whatsapp aangegeven vertrektijd.
 • Denk aan voldoende brandstof en eten voor jezelf, want het gaat een lange rit worden!
 • Wissel nummers uit in je trekkergroep, in ieder geval eerste en laatste.

Het RIVM doet meer dan stikstof en ammoniak meten, ze doen ook veel diensten voor ziekenhuizen etc. Mede omdat er een ziekenhuis achter het RIVM kantoor staat dat tevens calamiteitenziekenhuis is,  gaan we NIET naar het RIVM, maar verzamelen we op bovenstaand aangegeven locatie. GA OOK NIET OP EIGEN HOUTJE NAAR HET RIVM! Die wegen moeten ten alle tijde bereikbaar blijven.

Veiligheid:

 • Zorg voor goedwerkende en duidelijke verlichting, schone en correcte spiegels en afgeknotte driehoek
 • Zet je zwaailampen gedurende de hele tocht aan.
 • Heb respect voor medeweggebruikers; laat altijd een vrachtwagenlengte ruimte tussen je voorganger, voor het geval iemand het konvooi wil inhalen en er een tegenligger tegemoet komt,
 • Blijf in de stedelijke gebieden zoveel mogelijk bij elkaar. Bij kruispunten/stoplichten steken we op een veilig moment over, en blijven dan dicht bij elkaar. Laat het konvooi niet opbreken, iedereen heeft er baat bij als het konvooi zo snel mogelijk voorbij is. Wij komen door bebouwde stukken, hou ten alle tijden je ogen op de weg en je omgeving en heb respect daarvoor. Er is door de veiligheidsregio 200 trekkers en 2000 demonstranten aangegeven. FDF heeft inmiddels een aantal zeer geslaagde demonstraties gevoerd. Deze gaat evenzo succesvol zijn, verwachten we. Onze inzet is daar wel op gericht.
 • op tweebaanswegen alleen de rechter strook gebruiken en niet op de vluchtstrook rijden
 • Hulpdiensten hebben ten alle tijde voorrang! Rouwstoeten hebben te allen tijde voorrang: er ligt een crematorium vlak bij de demonstratie locatie. Rond 13.30 uur zal er in ieder geval een rouwstoet voorbij komen. Geef deze mensen alle ruimte.

We worden begeleid door politie. We zullen te allen tijde de wensen van de politie opvolgen. Mocht je stil komen te vallen met pech of om andere redenen zoek een veilige plek en vraag om hulp, de rest van het konvooi rijdt door.

Deze actie kan alleen slagen als alle chauffeurs volledige toewijding en hun aandacht erbij hebben. Ongelukken willen we ten strengste voorkomen.

Langzame trekkers rijden voorop, snellere trekkers wat verder achterop om gaten te dichten. Blijf in het geval van file in de buurt van je voertuig. Contact zal lopen via de daarvoor bedoelde appgroep. Laat je telefoon achterwege tijdens het rijden.

Mee rijden is volledig op eigen risico.

27mc kanaal 15: de organisatie is op dat kanaal ook te bereiken. De organisatie houdt ook contact via portofoons, en is verspreid over het gehele konvooi.

NKC MaatregelenCorona Richtlijnen

Houd de Corona richtlijnen aan zoals het RIVM die voorschrijft. Hier vind je een document (JPG / PDF) met daarin alle richtlijnen.

Gedragscode in het kort:

 • Niet op de snelweg
 • Niet blokkeren
 • Geen geweld plegen
 • Geen vernielingen
 • Aanwijzingen autoriteiten (politie en hulpdiensten) opvolgen
 • Richtlijnen RIVM Corona aanhouden
 • Geen giertanks of aanhangers
 • Geen alcohol
 • Eten, drinken, warme kleding mee
 • Powerbank mee
 • EHBO koffer mee
 • Megafoon mee per groep

Tot ziens op 22 juli. We hopen weer op een even sterke, publieksvriendelijke, vastberaden sfeer als eerder op demonstraties. We rekenen op jullie!

Bestuur FDF

Tags: geen tags