20210812 - duurzaam voedselsysteem

3 september, FDF organiseert: Een Duurzaam Voedselsysteem – A Sustainable Food System

Wat levert voor Nederland al twee jaar, (na Covid) het allergrootste probleem op voor onze economie?  De stikstofaffaire.

En waar hebben wij als boeren iedere dag en in toenemende mate mee te maken en last van? Framing.

Deze twee problemen zijn inmiddels  onlosmakelijk met elkaar én onze sector verbonden. We hebben oplossingen nodig! Oplossingen die op wetenschappelijk feiten gebouwd zijn, want natuurwetten laten zich niet dwingen door de ‘politieke waan van de dag’.

De landbouw in het algemeen en de veehouderij in het bijzonder, worden zo langzamerhand beschuldigd van alle milieu- en klimaatproblemen tot opwarming van de aarde aan toe. Deze vorm van framing wordt actief bedreven door de anti-veehouderij lobby die inmiddels in alle lagen van de bevolking, in de politiek en in de media is doorgedrongen. Met een onvolledig en onwaar verhaal, wordt de suggestie gewekt dat de aarde opwarmt door de veehouderij/veestapel en door het eten van vlees. Terwijl de wetenschap anders aantoont.

Oplossingen

FDF denkt al sinds oktober 2019 mee over oplossingen voor het stikstofdossier. Echter, we zien dat in Den Haag de wetenschappelijke kennis ontbreekt om de goede besluiten te nemen. Terwijl er (internationale) wetenschappers zijn die wél oplossingen hebben ontwikkeld die ze ook al in praktijk brengen. Het zijn deze wetenschappers, die we in Nederland nodig hebben om ons te helpen het klimaatvraagstuk op de correcte manier aan te vliegen.

“Een duurzame voedselsysteem – A sustainable Food System” 

FDF organiseert op 3 september, aanvang 13 uur – locatie volgt later – na de eerste Algemene Leden Vergadering, een bijeenkomst met de titel   “Een duurzaam voedselsysteem – A sustainable Food System”  waarvoor we drie wetenschappers met internationale faam bereid hebben gevonden hun kennis met ons te delen,te weten:  dr. Frank Mitloehner, dr. Peter Ballerstedt en dr.ir. Aalt Dijkhuizen- alle drie zwaargewichten op hun vakgebied! Zij kunnen met hun feitelijke en wetenschappelijk onderbouwde kennis, Nederland helpen het klimaatvraagstuk kleiner te maken.

Europese Commissie/Green Deal

Vorig jaar augustus werd de Europese Commissie door dr. Frank Mitloehner van de UC Davis (Universiteit in Californië), via een brief gecorrigeerd over hun kwantificering van methaanemissies – die wetenschappelijk niet klopt! Deze brief werd door de Europese Commissie niet gepubliceerd, terwijl er wel veel reuring over ontstond in de media. FDF heeft deze brief inmiddels via Dr. Mitloehner ontvangen.( Klik hier voor de originele brief en hier voor een vertaling).

Oplossingen

Dr. Frank Mitloehner, toont al enige jaren met een praktijkopstelling in Californië aan, hoe juist koeien een belangrijk deel van de klimaatverandering, kunnen oplossen via het voerspoor! Terwijl hij ook op heldere wijze voor zowel ingewijden als leken, de natuurprocessen ontrafelt rondom CO2 en methaan. In de komende weken zullen we diverse artikelen van Dr. Mitloehner met jullie delen.

Het FDF-bestuur wilde juist Dr. Frank Mitloehner naar Nederland halen omdat hij een positieve en wetenschappelijk onderbouwde bijdrage kan leveren aan de Nederlandse (maar ook Europese) discussie over het oplossen van het klimaatvraagstuk.

Met de komst van Dr. Mitloehner heeft FDF een primeur voor Nederland. Want nog niet eerder konden we deze man (die wereldwijd gezien wordt als dé specialist als het om kennis van luchtkwaliteit en de rol van vee daarin), in Nederland horen spreken. Dr. Mitloehner geeft boeren, politici en beleidsmakers, ‘lucht’ en de feitelijke handvaten om de anti-veehouderij lobby onderbouwd van repliek te dienen.

De tweede internationale spreker is Dr. Peter Ballerstedt die de onmisbaarheid van runderen / gras gevoerd vee voor de mens en binnen het menselijke voedingspatroon, aantoont. Onderbouwd met wetenschappelijke feiten en cijfers, vertelt hij waarom we niet zonder herkauwers en dierlijke eiwitten kunnen. Ook over hem zullen jullie van ons meer informatie ontvangen.

Als Nederlands kopstuk, hebben we Dr.Ir. Aalt Dijkhuizen – met zijn schat aan waardevolle, wetenschappelijke kennis – bereid gevonden zijn visie op de klimaat- en stikstofproblematiek en de belangrijke rol die de landbouw daarin kan spelen, uiteen te zetten.

Genodigden

Naast de FDF-leden, zullen (internationale) politici, beleidsmakers, wetenschappers, de top van de (agrarische) industrie, voorzitters van collega-boerenbelangenbehartigers (Landbouw Collectief leden) enz. uitgenodigd worden, evenals de media. Ook verwelkomen we graag collega-boeren die geen lid zijn van FDF om deze topsprekers te horen die ons oplossingen aanreiken om de klimaatverandering tegen te gaan terwijl de mythe dat daarvoor de helft van de veestapel en de boeren het veld moeten ruimen, voor eens en voor altijd naar de prullenbak wordt verwezen! Om een groeiende wereldbevolking te blijven voeden en de opwarming van de aarde tegen te gaan, zijn koeien/vee en boeren van onschatbare waarde: onmisbaar!

Programma 3 september

Het volledige programma voor het middaggedeelte, waaronder de locatie (die afhankelijk zal zijn van de deelname), wordt binnenkort bekend gemaakt. Wat vaststaat is dat 3 september, aanvang 13:00 uur op een locatie in het midden van het land, FDF een bijeenkomst met topsprekers organiseert.
Er wordt teven voor vertaling (Nederlands – Engels) gezorgd, ook voor de leden overigens.
Voor het middaggedeelte is opgave noodzakelijk i.v.m. de beschikbare ruimte en mogelijkheden. FDF-leden hebben voorrang en op 12 augustus een link ontvangen in een ledenbericht per mail (leden die geen mail vinden in postbak of spam, kunnen een mail sturen naar secretariaat@farmersdefenceforce.nl).

Geen lid van FDF? Dan kun je natuurlijk alsnog hier lid worden en je zo een plek verzekeren. Zodra het maximum aantal deelnemers bereikt is, is deelname niet meer mogelijk.

Aansluitend op het middaggedeelte, gaan we samen eten en drinken met muziek!

Het FDF-Bestuur

12 augustus 2021

Tags: geen tags