Farmers Defence Force

Red de wereld koop een koe

Er wonen inmiddels ongeveer 7,7 miljard mensen op deze aarde, waarvan een groot gedeelte in hongersnood.

We moeten zuinig zijn op de aarde, rekening houden met moeder natuur en de impact van ons bestaan daar waar mogelijk beperken. Maar hoe moet dat dan?

Onze eerste levensbehoefte is voedsel, we dienen dus op een efficiënte en met een lage impact op de aarde zo veel mogelijk voedsel te verbouwen om de toch al grote populatie mensen überhaupt te kunnen voeden.

We hebben wereldwijd 4818 miljoen hectare grond die geschikt is voor akkerbouw – eventueel voor humane voedselproductie. Ook hebben we nog eens 2990 miljoen hectare grond die geschikt is voor begrazing met herkauwers. Dat betekent omgerekend totaal ongeveer 52% van het aardoppervlakte. Van die 52% is er 38% enkel geschikt voor graasdieren, bijvoorbeeld koeien.

De akkerbouw matig geteelde gewassen voor menselijke consumptie, zijn niet in zijn geheel geschikt voor de men: restproducten als loof, schil, korst en wortel zijn niet geschikt of matig geschikt voor de mens. Die voeren we aan de koeien. Dus of we het nu leuk vinden of niet, we zijn afhankelijk van de koe en zijn herkauw-capaciteit!

Een koe heeft namelijk een maagstelsel van 4 magen die het dier in staat stelt ruwe cellen van planten te verteren en om te zetten in eiwitten in de vorm van essentiële aminozuren die ons lichaam nodig heeft om te overleven. De herkauwer/ koe is een dier wat de laatste 10.000 jaar is gehouden door de mens. Het heeft ons door vele oorlogen, natuurrampen en honger gesleept. Had men een koe dan had men geen honger!

Anno 2021 zijn we ver verwijderd aan het raken van de koe, de herkauwer. Juist dát dier dat als enige soort, voedsel kan maken op bijna 40% van de daarvoor geschikte grond op onze aarde! Hoe gaan we dit dan oplossen zonder koe? Gaan we herkauwmachines ontwikkelen? En zullen deze machines dan echt beter zijn als een dier wat al 10.000 jaar tot onze dienst staat? Of we gaan enkel plantaardig eten, aminozuren de we niet of slechts gedeeltelijk kunnen verteren? Hebben we dan niet een veel grotere impact op de aarde? En ontnemen we niet een heel groot gedeelte van de wereldbevolking de kans op voedsel?

Laten we ons verstand gebruiken en bij de feiten blijven, die onderschrijven namelijk dat we niet zonder dieren kunnen hoe graag ze het ons ook doen geloven!!!! En naar alle mensen die niet kunnen herkauwen, geen 4 magen hebben zou ik willen zeggen neem een koe!

3 september organiseert FDF een groot congres in het midden van het land over een duurzaam voedselsysteem! Daar worden we bijgespijkerd over hoe we ons kunnen voeden op een verantwoorde wijze!

Jos Ubels FDF

Tags: geen tags