Aan eerste boeren de oorlog verklaard?

Zaterdag 7 maart 2020 werd FDF door een Overijsselse melkveehouder op de hoogte gebracht van het feit dat de Rechtbank Overijssel de provincie Overijssel dwingt een handhavingsbesluit te nemen aangaande beweiding en bemesting.

Dit kan inhouden dat het veehouders zonder PAS vergunning onmogelijk wordt gemaakt om hun bedrijf nog te voeren. Dat MOB pogingen doet er voor te zorgen dat deze boeren hun bedrijven moeten sluiten. Boeren die vaak al generaties lang op dezelfde locaties zitten. Die een individuele rechtspositie behoren te hebben voortvloeiend uit het bestaand gebruik.

De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor de invoering van de PAS, een vergunning die niet deugde. Door het onbehoorlijk bestuur van onze overheid, dreigen er nu slachtoffers te vallen onder de boeren. Melkveebedrijven die volstrekt in lijn met het overheidshandelen een Pas melding hadden gedaan, dreigt men nu de nek om te draaien. Terwijl er nog geen enkel zicht is op welke bedrijven piekbelasters zijn en of het überhaupt zinvol is om veehouders in de buurt van Natura 2000 gebieden om zeep te helpen. En ook “weidende” pluimveehouders lopen dit risico. FDF vindt dit een onacceptabele vorm van misbruik van het rechtssysteem.

Minister Schouten heeft al in december toegezegd, dit soort gevallen te willen helpen en op te lossen. Wij verwachten nu haar onvoorwaardelijke inzet! Wij roepen bovendien politieke partijen met een boerenhart op, om nu op te staan tegen deze gang van zaken en ze een halt toe te roepen. Grijp in! Doe waarvoor je als volksvertegenwoordiger bent aangesteld!

Meld je bij FDF

Iedere boer die te maken krijgt of te maken heeft met deze handhavingszaken door provincies, roepen we op om zich te melden bij FDF. Gezien onze prille start als vereniging zijn we wel genoodzaakt na te gaan of je lid bent. Dat zijn we verplicht aan onze betalende leden. Maar, zodra je lid bent, springen we voor je in de bres. Jullie weten wie wij zijn, als FDF. Jullie weten dat wij op het scherpst van de snede jullie belangen willen verdedigen!

Inmiddels hebben wij de nodige instanties en mensen ingeschakeld om de belangen van de eerste slachtoffers van dit onbehoorlijk bestuur van onze overheid, te verdedigen.

En herhalen nog maar weer het motto waarnaar wij handelen:
Als onrecht wet wordt is verzet een plicht. Wie strijd kan verliezen, wie niet strijd heeft al verloren!

FDF doet waarvoor ze is opgericht: boeren beschermen.
All4One.

Namens FDF
Mark van den Oever, voorzitter
7 maart 2020

Tags: geen tags