FDF verenigt veel meer dan actievoeren alleen

Boerenbelangen verdedigen én behartigen, dat is de core-business van FDF vanaf het begin – en nu ook in vereniging. En omdat ook politici gevoelig blijken te zijn voor aannames (mother of all fuck-ups; FDF-persbericht 29 februari 2020) en framing, voornamelijk door de media, toog een top-delegatie van het FDF bestuur op donderdag 5 maart naar Den Haag. Voorzitter Mark van den Oever en vicevoorzitter Jos Ubels spraken achtereenvolgens met (landbouw) Kamerleden van het CDA, Forum voor Democratie en SGP. Drie duidelijke en goede gesprekken met het boerenbelang op nummer één. Zoals het hoort. Het verdienmodel voor de boeren stond centraal en ook het toekomstgerichte FDF keurmerk Farmer Friendly werd uitvoerig besproken.

Uit deze drie gesprekken is tevens gebleken dat het Kamerleden bij veel zaken in grote mate aan inhoudelijke achtergrondinformatie uit de boerenpraktijk ontbreekt. Een taak die wij – FDF – serieus op ons gaan nemen. De tijd van klakkeloos Kabinetsbelangen volgen die tégen het landbouwbelang in gaan, is sowieso voorbij voor o.a. de CDA Kamerleden. Daarbij zetten we indien nodig de FDF-strijders in! Blijven Kamerleden op belangrijke dossiers zoals stikstof, het Kabinetsbelang bóven het belang van hun achterban – de boeren van Nederland – stellen, dan blijft slechts één mogelijkheid over voor de FDF achterban bij de volgende verkiezingen: andere keuzes maken! Luid en duidelijk. FDF laat dat niet bij woorden alleen. We gaan het stemgedrag van de voor boeren relevante partijen na, op thema’s zoals het stikstofdossier. Dit overzicht zullen onze leden ter beschikking krijgen.

De Kamerleden bleken niet op de hoogte te zijn van de reductiedoelstelling die ambtenaren op het ministerie van LNV de landbouw willen opleggen. We produceren als totale sector rond de 92 tot 95 kiloton stikstof. Men wil 75 kiloton reduceren. Dat betekent een reductie van ruim 80% van de landbouwsector. Op de volstrekt onmeetbare en niet-reproduceerbare aannames van OPS, een niet wetenschappelijk getoetste rekenmodule ontwikkeld in 1990 … Het stenen tijdperk van het computermodel: het tijdperk van collectoritems Atari en MS Dos, allen reeds lang vergeten, maar museumstuk OPS daar werkt ‘wetenschappelijk’ Nederland nog mee. Een nostalgisch rekenmodel met een ware muggenplaag aan ‘bugs’! Een echte floppy.

Dergelijke idiote tonnages reductie dienen bovendien geen enkel doel: zelfs als alle landbouw uit Nederland gehaald wordt, blijkt dat de normen voor 70% van de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden, nog niet gehaald wordt. Deze kennis zou al lang hebben moeten leiden tot Kamervragen: in feite tot het eisen van een parlementaire enquête!

Linkse sprookjes uit de elitaire grachtengordel die kant nog wal raken en zeer schadelijk zijn voor onze Nederlandse economie – getuige de volstrekt onrechtmatige blokkade van de bouwsector in Nederland, náást alle idiote beperkingen voor de Nederlandse landbouw – zou een kritisch Kamer moeten voorkomen. Had een kritische landbouwbelangenbehartiging moeten voorkomen!

En in die wetenschap is er slechts één conclusie mogelijk: Vereniging FDF, met een achterban van actieve leden is noodzaak. In het belang van de Nederlandse boer én burger.

Bestuur FDF
6 maart 2020

Tags: geen tags