JaaP WalS FotografiE

Actie: de onderste steen moet boven! Demonstreer mee op 16 oktober

Ondanks de massale steun voor onze actie op 1 oktober door heel Nederland, besluit het Kabinet deze steun te negeren. In haar brief van 4 oktober jl. laat minister Schouten haar minachting voor deze steun en de Nederlandse boeren blijken: alles gaat door zoals gepland! De grootste vervuilers worden gespaard, de boer en de leefbaarheid op het platteland worden geofferd.
De nieuwe peildatum 8 oktober die kort daarop bekend werd gemaakt deed daar nog een forse schep bovenop. Bestaande vergunningen: een juridisch vastgelegd en onaantastbaar grondrecht, worden opengebroken. De latente ruimte is ons met één pennenstreek afgenomen.

Dit Kabinet heeft van ons boeren, tweederangs burgers gemaakt waarvan je mag roven en stelen zoals het je goeddunkt. En dat moet afgelopen zijn! Er is daarom geen tijd te verliezen.

Op 16 oktober voeren we opnieuw en massaal actie. Omdat we niet langer kunnen wachten: dit Kabinet breekt het platteland in een razend tempo af.

De steun die we krijgen, van boeren en burgers voor deze tweede actiedag, is enorm en hartverwarmend: de Nederlandse boer en burger weten wat er op het spel staat: de toekomst van het platteland en onze voedselvoorziening !
Kom daarom ook op 16 oktober en vecht voor onze toekomst en je recht!

Programma:

Om 9 uur ’s ochtends verzamelen we met trekkers, bussen, auto’s enz. in Bilthoven voor het gebouw van de RIVM: de Rijksdienst die met schimmige methodes en uitkomsten, ons als grote vervuiler heeft aangewezen. De RIVM die weigert haar methodes openbaar te maken. Methodes die grote twijfels oproepen bij wetenschappers. De RIVM die op dubieuze wijze haar resultaten beïnvloed: door een meetstation te plaatsen bovenop een riool of pal naast een intensief pluimveebedrijf. Dergelijke methodes zijn verwerpelijk en moeten afgelopen zijn! Dat zullen wij het RIVM, als grootste vervuiler van het stikstofdebat, op 16 oktober duidelijk maken. (adres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven)

Rond 12 uur vertrekken we vervolgens naar Den Haag waar we voor het Tweede Kamergebouw onze eisen kenbaar zullen maken aan het Kabinet: eerst onafhankelijke metingen en pas daarna maatregelen. Geen eliminatie van boerenbedrijven, geen inbreuk op grondrechten. We verwachten dat de minister president en de minister van LNV, die duizenden boeren en hun gezinnen in grote onzekerheid over hun toekomst hebben gebracht, het lef zullen hebben hen dit te komen uitleggen.

Hoe de actie en de duur van de actie verder gaat verlopen, hangt af van de opstelling van minister president Rutte en minister Schouten en het inwilligen van onze redelijke eisen.

Voor de delegatie van actievoerders die – indien noodzakelijk – in Den Haag blijft (zorg zelf voor slaapgelegenheid of wees weer present rond 8 uur) maken we alvast het programma bekend voor 17 oktober aanstaande.

Nederland bedankt! Boer-burger ontbijt

We willen op 17 oktober in Den Haag de Nederlandse burgers bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun aan de boeren. We willen dit doen door hen een boer-burger ontbijt aan te bieden in Den Haag om het ongemak, dat de demonstraties ongetwijfeld hebben opgeleverd, enigszins te verzachten.

Dit boer-burger ontbijt is echter alleen mogelijk indien bedrijven en sponsoren daarvoor de ingrediënten willen leveren. Daarom zoeken wij voor het groot boer-burger ontbijt op 17 oktober sponsoren en bedrijven die hun Nederlands geproduceerd product aan willen bieden tijdens dit ontbijt.

Sponsoren voor het grote ontbijt op 17 oktober in Den Haag voor boeren en burgers, kunnen zich melden via info@farmersdefenceforce.nl

We doen daarvoor ook een beroep op de vertegenwoordigers uit onze sector die zich tot nu toe onzichtbaar hebben opgesteld: ook uw business loopt gevaar door dit Kabinet.

Tour de Boer

Daarna volgt rond 10 uur een “Tour de Boer”: sightseeing Den Haag per trekker langs overheidsgebouwen waar wij een relatie mee hebben. We roepen onze boeren op om hun overtollig papier mee te nemen naar Den Haag om dit neer te leggen bij de instanties die ons zoveel nutteloze papieren rompslomp bezorgen.
Daarna verzamelen wij weer op een nog nader te bepalen punt.

Verdere informatie over sprekers, dag invulling enz. zal te zijner tijd op deze site staan te lezen.

De toekomst van het Nederlandse platteland is de komende maanden in Den Haag onderwerp van gesprek. Voor u de vraag: bepaalt Den Haag of bepalen wij?!

Tags: geen tags