20210812 - duurzaam voedselsysteem

ALV FDF: Programma, Locatie en korte informatie

Over een paar dagen is het zover: de eerste FDF Algemene Leden Vergadering op 3 september. Dat we mogen rekenen op een ongekend hoge opkomst voor een ALV, is geweldig. Zoveel betrokkenheid van onze leden! (En voor wie nog geen beslissing had genomen: geef je alsnog snel op).

IPCC rapport – Sprekers

We hadden onze bijeenkomst niet beter kunnen plannen: het nieuwste IPCC (klimaat) rapport is net verschenen waaruit blijkt dat de rol van de veehouderij op de opwarming van de aarde, fors is overschat!

In de laatste editie van Melkvee, staat een artikel dat in het kort aangeeft waar het IPCC rapport 2021 op neer komt: de rol van methaanemissie door de veehouderij (biogeen) is wel 3 tot 4 keer overschat terwijl de rol van de uitstoot van methaan door fossiele brandstoffen, wel 4 tot 5 keer is ónderschat!

Frank Mitloehner reageerde op Twitter vrijwel direct na de nieuwste publicatie van het IPCC, terwijl Peter Ballerstedt zaterdagavond een viertal berichten via Twitter verspreidde (waarin hij o.a. direct verwijst naar zijn komst naar de FDF bijeenkomst – compleet met Hollandse molen!) waarin hij met een paar schema’s aantoont, hoezeer de “voetafdruk” van zuivel- en vleesproducten door die overschatting, in positieve zin verandert, ten koste van vegan producten die een stuk minder ‘duurzaam’ blijken te zijn dat de antiveehouderijlobby ons wil doen geloven!

Intussen doet de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) al zelfstandig onderzoek naar de onterechte kwantificering van methaanemissies door de veehouderij (biogene). De FAO realiseert zich kennelijk wat het gevaar voor de wereldwijde voedselvoorziening kan zijn. Mitloehner is bij dat onderzoek betrokken.

De nieuwste conclusies van het IPCC moet grote gevolgen hebben voor de route die de Nederlandse en Europese overheid wil gaan met betrekking tot de opdrachten die eerder op het bord van de veehouderij / landbouw zijn gelegd in het Verdrag van Parijs of in de Green Deal / Farm2Fork strategie. Deze zijn immers op onjuiste aannames gebaseerd. Onze sprekers gaan ons daarover informeren.

Wij kijken enorm uit naar 3 september waar we deze sprekers mogen verwelkomen. Zeker na onze online vergaderingen die we reeds met de drie sprekers hebben gehad. Hun kennis van én oplossingen voor de klimaatproblematiek en de rol die de landbouw/veehouderij daarin kan spelen, pakt heel positief voor onze sector uit! De interesse vanuit de ‘periferie’ rondom de veehouderij om er bij te zijn op 3 september, is dan ook niet meer dan logisch.

Programma – Locatie

Inmiddels is ook het programma voor 3 september definitief, evenals de locatie: : Heegsestraat 14, 7396 NG te Terwolde

  • 10.00 uur – 12.00 uur: Algemene Leden Vergadering: alleen toegankelijk voor FDF leden.
  • 12.00 uur – 13.00 uur: Lunch voor de leden
  • 13.00 uur – 17.00 uur: Een duurzaam voedselsysteem – A sustainable Food System
  • 13.15 uur – Dr Frank Mitloehner
  • 14.00 uur – Dr. Peter Ballerstedt
  • 14.45 uur – Dr. Ir. Aalt Dijkhuizen
  • 15.30 uur – Ruime gelegenheid voor discussie met de aanwezige sprekers
  • Vanaf 17 uur BBQ met live muziek.

Vertaling

Voor iedereen die geen Engels spreekt of verstaat, zijn er professionele tolken. Via een koptelefoon met ontvanger, worden de Engelstalige sprekers direct vertaald. Omdat deze ontvangers erg duur zijn, vragen we iedereen die van de vertaling gebruik wil maken, zijn ID kaart als borg in te leveren: die krijg je bij inleveren van de koptelefoon en ontvanger, direct weer terug!!!

Na het sprekersgedeelte gaan we samen napraten en BBQ-en met live muziek.

Tot ziens op 3 september!

Het FDF-Bestuur
30 augustus 2021
 

(3 september gelden ook de Corona maatregelen. Wanneer je klachten hebt: blijf thuis.)

Tags: geen tags