20210127 - vrouwe Justitia

Rechtstaat wankelt Ongekend onrecht – niemand meer veilig!

Theater, misleiding en opruiing. Dat is waar Rutte III zich opnieuw mee bezighoudt. Na ‘onteigening’ nu met ‘afnemen vergunningen van boeren’, Rutte III werd demissionair door liegen en bedriegen in achterbakse achterkamertjes van Den Haag. Stinkende zaakjes.

Wat dachten ze bij Rutte III toen ze dit weerzinwekkende plan lieten lekken:  “We voeren die boeren even. Zodat ze dingen zeggen of doen waardoor het grote publiek het eindelijk aanvaardbaar vindt dat wij drastische maatregelen tégen hen kunnen nemen?  We eindelijk hun land en rechten kunnen stelen en overdragen aan multinationals, zonder dat het volk dat erg vindt?

Listig lekken en de kluit belazeren

Want natuurlijk wordt er niet – zoals we inmiddels en ‘de Rutte-doctrine-waardig’ gewend zijn –  rechtstreeks via de premier of ministers gecommuniceerd over voorgenomen plannetjes, nee daar worden andere methodes voor ingezet zoals “listig lekken”.

Zo was er het “listige lekje” om even te polsen hoe Nederland denkt over het onteigenen van boeren. Die viel niet goed bij het volk: wel 93% van de Nederlanders vindt onteigening van boereneigendommen ongehoord, aldus de enquête van Telegraaf. Dus daar verbindt Rutte III zich niet aan.

Nieuwste hoofdstuk is het “belazeren van de kluit” is nu het gelekte voorstel van ‘de landsadvocaat’, Hans  Besselink. Zou Besselink dit helemaal zelf hebben bedacht? Wat denk je? Natuurlijk doet een landsadvocaat niet dergelijke uitspraken zonder overleg en ruggespraak met het Kabinet!

En wie is eigenlijk die ‘landsadvocaat’? Pels Rijcken is het kantoor dat sinds kort bekendheid geniet door de verdenking van fraude en jarenlange verduistering (lees hier). Dát Pels Rijcken dus, dat zich nog steeds ‘landsadvocaat’ mag noemen.

Geen moraal

Het enige wat Rutte III hiermee opnieuw uitdraagt aan heel Nederland, is dat het niets heeft bijgeleerd sinds de toeslagenaffaire. Dit Kabinet immers, elimineerde al eerder een bevolkingsgroep op onrechtmatige wijze. Dit Kabinet werd daardoor demissionair, maar stoomt maar onrechtmatig dóór. Niet gehinderd door enige moraal. Niet gehinderd door enige blijk van menselijke maat. Het is beschamend. Het is schokkend. Dit is kennelijk wat de Nederlandse Staat uit wil dragen: list en bedrog.  Duizenden bedrijven worden inmiddels door het gerotzooi van dit demissionaire Kabinet, in hun voortbestaan bedreigt.

Intrekking vergunning

En ten aanzien van hetgeen de landsadvocaat beweert, het volgende: Een vergunning kan nooit zomaar worden ingetrokken. De daarmee samenhangende economische belangen, vallen onder het eigendomsbegrip van art. 1 Protocol nr. 1 EVRM en dat geldt ook voor de vergunning zelf. Dat betekent, dat de inbreuk bij de wet moet zijn voorzien, een legitiem doel in het algemeen belang moet dienen en proportioneel moet zijn in die zin dat sprake is van een evenredige verhouding tussen het algemeen belang en de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene.

Ervan uitgaande, dat het Kabinet op de proppen zal komen met een wet, die de intrekking van vergunningen van boeren mogelijk moet maken, moet dus worden beoordeeld of de intrekking een legitiem doel dient in het algemeen belang en proportioneel is in die zin dat sprake is van een evenredige verhouding tussen het algemeen belang en de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken agrariërs.

De intrekking zal een legitiem doel dienen in het algemeen belang, namelijk bescherming van het milieu. Echter, is de intrekking nog proportioneel, als alleen de emissierechten van boeren worden ingetrokken en andere uitstoters – met name die uitstoters, die behoren tot de secundaire sector en ‘grijze’ stikstof uitstoten en het milieu dus ernstiger aantasten dan boeren, die in het algemeen alleen ‘groene’ stikstof uitstoten* – ongemoeid worden gelaten? Het fundamentele recht van de betrokken boeren op een gelijke behandeling (art. 14 EVRM en art. 1 Protocol nr. 12 EVRM) lijkt dan te worden geschonden, terwijl het algemeen belang door de continuerende uitstoot van de meer schadelijke grijze stikstof onvoldoende wordt gediend.

* Het onderscheid tussen grijze en groene stikstof werd onder andere gegeven tijdens de demonstratie op 7 juli 2021 in Arnhem: In de grijze container werd een actieve verbrandingsmotor geplaatst. In de groene container werden twee kalfjes op stro geplaatst. In welke container wilt u liever de nacht doorbrengen? werd aan het publiek gevraagd…

Ongekend onrecht

Welke normaal denkende advocaat in deze tijd van “ongekend onrecht” adviseert iets dat zo tegen de beginselen van behoorlijk en democratisch overheidshandelen indruist, alsmede tegen artikel 1 EVRM (ongestoord bezit van eigendom)?

Welk normaal functionerend lid van dit Kabinet, blijft volhouden dat de uitstoot van agrarische bedrijven schadelijker is dan van de zware industrie? De sneeuw werd niet zwart door de landbouwactiviteiten, de lucht raakt niet vergiftigd met zware metalen door de landbouwactiviteiten.  Rondom landbouwbedrijven vindt je geen verhoogde kankercijfers. De lucht wás schoon tijdens de lock-downs – toen de boer voortploegde en de industrie en vliegverkeer nagenoeg stilstonden.

Afkoeling aarde

De landbouw is de enige sector die een belangrijk deel van het klimaatprobleem kan oplossen. Die een afkoelend effect kan bereiken ten aanzien van de klimaatverandering. Alleen de veehouderijsector met koeien, kan dat. Wetenschap en natuurwetten zijn niet te ontkennen. Het IPCC constateerde dat al, en ook de FAO doet onderzoek.

Net zoals niet te ontkennen is dat dit demissionaire – tot in zijn haarvaten onbetrouwbare – Kabinet, al zijn geloofwaardigheid heeft verloren. Een Kabinet dat toneelstukjes opvoert waarin ze alleen zelf nog geloven, een Kabinet dat de bevolking probeert op te zetten tegen de boeren. Schandalig.

FDF zal doorstrijden voor rechtvaardigheid, op alle gerechtvaardigde manieren die voorhanden zijn. Wij accepteren deze schending van onze grondrechten niet. Iedereen die met ons deze strijd wil voeren, boer of burger, is welkom. Meld je in de app-groepen, steun ons hoe je kan. All4One.

 Het FDF-Bestuur
14 september 2021

Tags: geen tags