Foto 07-07-2023 om 17.46

Belazert Van Zanen de kluit?

Donderdag 29 juni 2023, 07.12 uur: De burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, heeft een noodbevel uitgevaardigd, aldus politie – en pers – , inhoudende dat: “personen die zich bevinden buiten Den Haag en zich door vervoermiddelen, meegevoerde voorwerpen, uitingen en gedragingen manifesteren als personen die met een tractor of ander zwaar materieel actie willen voeren in Den Haag zich met hun voertuig uit Den Haag verwijderd dienen te houden of indien zij zich hier al bevinden, zich terstond uit Den Haag te verwijderen of zich te verplaatsen naar een door de politie aan te wijzen locatie”.

Noodbevel

FDF wordt bij aankomst op 29 juni, voor het Tweede Kamergebouw door de politie gewezen op het noodbevel. Op grond van dit noodbevel wordt de demonstratie van FDF op alle manieren tegengewerkt: strijders op de trekkers bereiken de demonstratie niet en er wordt door de politie vanaf het begin gedreigd met geweld tegen de demonstranten. Bovendien wordt het demonstratierecht van FDF verder met voeten getreden doordat we naar het Malieveld moeten (onder dreiging met geweld bij niet voldoen). Aldus de burgemeester – zo werd ons verteld door de politie.

FDF wil het noodbevel donderdag 29 juni, direct schriftelijk inzien om bezwaar te maken, maar ontvangen het pas in een laat stadium.

Aan het noodbevel mankeert nogal wat! FDF heeft inmiddels bezwaar aangetekend bij de gemeente Den Haag, ter attentie van de burgemeester. Lees hier het bezwaar.

Dat er echter veel meer mankeert aan het proces rondom het noodbevel leren we pas na eigen onderzoek te hebben verricht en nadat we tips hebben gekregen van FDF-leden en -sympathisanten. Dank daarvoor! Onregelmatigheden die we nu al hebben geconstateerd:

  1. Jan van Zanen bevindt zich niet in Den Haag maar hoog in de lucht: Jan is even naar Colombia gereisd en is op weg terug. Hoe we dat weten? Jan houdt een zorgvuldig dagboekje bij – bijna van uur tot uur – onder andere betreffende zijn vlucht. Om 07.12 uur slaapt Jan hoog in de hemel, volgens hem zelf. Jan van Zanen landde op Schiphol om 10.50 uur, moest – “helaas”, zegt Jan – “anderhalf uur wachten op mijn koffers” en meldt zich “rond het middaguur telefonisch (veilig) terug bij mijn moeder in Edam (…)”. Frist zich op en stapt tegen 15 uur op de fiets richting het Stadhuis. Aldus Jan in zijn opstel waar hij met geen woord rept over een uitgevaardigd en getekend noodbevel. Een “hoogtepunt” dat zeker was voorgekomen in zijn opstel, wanneer hij dat had gedaan – aangezien het kwijtraken van een colbertje al vermeld wordt! Maar in ieder geval: dank je wel Jan, voor je zorgvuldige posts!
  2. Het noodbevel is ondertekend met de naam ‘Jan van Zanen – burgemeester van Den Haag’. Echter: de handtekening onder het noodbevel (FDF heeft een afdruk van het ondertekende exemplaar) blijkt na controle door ons, niet van Jan van Zanen. En dat kon immers ook niet, aangezien Jantje nog in diepe slaap was.
  3. Heeft locoburgemeester Robert van Asten dan het noodbevel uitgeschreven én ondertekend? Dat zou Van Asten wel hebben toegegeven. Maar: hij is niet bevoegd om een noodbevel uit te vaardigen! De persoon die het noodbevel heeft ondertekend onder naam van Jan van Zanen, heeft in ieder geval nagelaten zijn eigen naam en functie erbij te vermelden op het noodbevel. Iemand die te goeder trouw is, zou het niet in zijn hoofd halen voor een ander te tekenen. Zeker niet nu het om een noodbevel gaat! Verklaar je nader Robert van Asten, gemeente en burgemeester.

De kluit belazeren

Al vaker heeft FDF geconstateerd dat er Nederlandse burgemeesters en gemeentebesturen zijn die autocratische trekken hebben wanneer het over het demonstratierecht gaat. Den Haag is in dat rijtje, een negatieve uitbijter! Wat we daarmee bedoelen: het lijkt er sterk op dat de burgemeester, gemeente en locoburgemeester van Den Haag, de kluit belazeren!

Grote bekken

Op 28 juni wonden diverse Kamerleden zich op over een knip en plakwerkje op Twitter dat niet (van de voorzitter van) FDF kwam maar wel aan (de voorzitter van) FDF werd toegekend. Grote bekken werden opengetrokken, gedreigd met het inperken van de democratische rechten van FDF: het “how dare you” was niet van de lucht. Hoewel het inmiddels voor iedereen duidelijk is dat Tjeerd Verkeerd met het knip- en plakwerkje kwam – maar nooit met een werkelijke bron, kruipen ze elkaar allemaal weer in de kont om het daar vooral niet over te hebben: hun eigen intimidatie en “trail by media”. Walgelijk.

Tegen al dat volk uit de Tweede Kamer zeggen wij: laat nu maar eens zien of je écht verdediger van de democratie bent, beschermer van het volk. Ben jij een volksvertegenwoordiger of gewoon een ordinaire zakkenvuller die probeert zo lang mogelijk van onze belastingcenten, op die stoel te blijven zitten in de Tweede Kamer om vuile politieke spelletjes te spelen?

Durven jullie deze schending van burgerrechten tot op de bodem uit te zoeken of hebben jullie daar de ballen ook niet voor?  De vragen die gesteld moeten worden zijn: Klopt het wat FDF hier zegt: heeft Van Zanen geen noodbevel uitgevaardigd? En als dat zo is: waarom is die indruk wel gewekt? Zijn boeren en burgers ernstig in hun rechten aangetast op 29 juni? Zijn er boeren en burgers zonder rechtsgrond, gedreigd met fysiek geweld op 29 juni? Zijn er zonder rechtsgrond mensen gearresteerd, vastgehouden én beboet op 29 juni? Zijn de trekkers zonder rechtsgrond geweerd uit Den Haag op 29 juni? En: wat is de bron waar Tjeerd Verkeerd zijn knip- en plakwerkje vandaan had?

Ons bezwaar ligt inmiddels bij Jan van Zanen en de Gemeente Den Haag. Maar dit bezwaar tegen het noodbevel is de eerste stap. Er gaan stappen volgen. Tegen iedereen die deze verstoring van de rechtsorde tegen Nederlandse burgers en boeren, onbesproken laat. Dat zal elke zelfingenomen volksvertegenwoordiger zich moeten realiseren: wie wind zaait, zal storm oogsten.

Het FDF-Bestuur

7 juli 2023

 

 

Tags: geen tags