PHOTO-2023-07-10-14-05-54

Roofdieren

Op zondag 9 juli jongstleden zijn in Wapse (Gemeente Westerveld) een schapenhouder en zijn dieren aangevallen door een wolf. Volgens berichten in de media zou de schapenhouder hebben geprobeerd om de wolf te verjagen. Dat is niet gelukt. De wolf heeft vervolgens de schapenhouder in zijn arm gebeten. De burgemeester van Westerveld heeft daarop besloten om de wolf te laten doodschieten.

Zowel Faunabescherming als Animal Rights hebben – volgens berichten in de media – aangifte gedaan tegen de schapenhouder en de burgemeester.  Dit zijn beide clubs, die nog gevaarlijker roofdieren zijn, dan een wolf tussen je schapen. In de media worden ze als “natuurbeschermers” opgevoerd maar wie de teksten leest waarvan deze clubs zich bedienen op hun socials en in persberichten, weet wel beter.

Om hun achterban op te ruien tegen iedereen die durft te waarschuwen tegen de gevaren van de wolf voor mens en (landbouwhuis)dier in Nederland, schuwen deze clubs, geen middel.

Animal Rights verklaarde in de media dat de schapenhouder en anderen het de wolf onmogelijk hebben gemaakt om te ontsnappen en dat “De burgemeester vervolgens op dubieuze gronden opdracht gegeven heeft, de wolf te vermoorden”. Ook verklaarde Animal Rights in de media aangifte te doen om de “brute moord op wolf te wreken”. Terwijl we het hier hebben over het afschieten van een wolf die eerst dieren en vervolgens een mens heeft aangevallen.

Faunabescherming is geen spat beter blijkt uit de walgelijke, opruiende en stigmatiserende voorkant op hun ledenmagazine Argus in februari.

Dat de NOS er voor koos om een link van de “cartoon” van Faunabescherming op te nemen in hun nieuwsbericht dat slechts een detail van dit walgelijke plaatje in beeld brengt, geeft te denken. Waarom kiest NOS ervoor om een ander beeld aan Nederlanders te laten zien dan waar we daadwerkelijk mee te maken hebben? Dit clubs zijn geen natuurbeschermers, dit volk is een gevaar voor de rechtsorde. Zij verspreiden onverdraagzaamheid.

Wij weten in de veehouderij inmiddels waartoe volgelingen van dergelijke onverdraagzame, foute clubs in staat zijn. Van stalinbraken tot brandstichting – een grote groep dieractivisten kent geen grenzen in hun haat tegen veehouders. Het is de reden geweest tot de oprichting van FDF.

Veel van onze leden hebben ons de vraag gesteld of de schapenhouder strafrechtelijk kan worden vervolgd. Dat is nog maar zeer de vraag. Het is inderdaad verboden om in het wild levende wolven in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden, te vangen of te verstoren. Maar als er sprake is van overmacht is het een andere zaak.

In Duitsland is een Nederlandse jager op vergelijkbare gronden vrijgesproken. Die jager zag hoe een wolf zijn twee honden aanviel. Hij heeft in zijn handen geklapt en een waarschuwingsschot afgevuurd. Dat heeft niet geholpen. Daarom zag de jager zich genoodzaakt om de wolf te doden.

Ook in Duitsland is het verboden om in het wild levende wolven in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden, te vangen of te verstoren. Maar in de gegeven omstandigheden was de overtreding volgens de rechter gerechtvaardigd.

Veehouders beschermen hun vee. Daartoe zijn ze door de wet verplicht!

Wolven zijn gevaarlijke roofdieren die onnatuurlijk gedrag vertonen in Nederland – daar zijn verschillende ecologen het over eens. Omdat het dichtbevolkte Nederland niet geschikt is voor deze dieren. Wanneer dieractivisten het in Nederland voor het zeggen krijgen, zal de veiligheid van mensen en gehouden dieren, ondergeschikt worden gemaakt aan roofdieren. Laat dat een waarschuwing zijn voor iedere Nederlander én onder politici, waarvan een te groot deel zich ook graag van de retoriek van dieractivisten bediend, waarmee zij bijdragen aan hun onverdraagzaamheid!

Wij blijven waakzaam en volgen deze zaak. Ons team juridisch is er klaar voor. All4One!

Bestuur FDF

10 juli 2023

 

Tags: geen tags