FDF

BERICHTGEVING FDF AAN NEDERLANDSE BOEREN 13 december 2020

FDF herhaalt ontraden demonstraties bij CBL leden

Gisteravond heeft CBL, FDF gesommeerd om de protesterende boeren op te roepen om de demonstraties bij distributiecentra te beëindigen. De demonstraties zouden onrechtmatig zijn. FDF kan daar als volgt op reageren. FDF is niet de bevoegde autoriteit om het recht op demonstratie te beperken. FDF is ook niet de bevoegde autoriteit om te beoordelen of de demonstraties onrechtmatig zijn. Wel brengt FDF haar boodschap van 10 december 2020 in herinnering. Daarin heeft FDF, (potentiële) demonstranten erop gewezen, dat FDF hen, gelet op de uitspraak van 17 december 2019 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, ECLI:NL:RBMNE:2019:6062, ontraadt om bij distributiecentra te demonstreren. FDF wil niet dat, demonstranten persoonlijk het risico lopen om door CBL of haar leden te worden aangesproken tot vergoeding van eventuele schade.

Het FDF-Bestuur

13 december 2020

Tags: geen tags