logo-farmer-friendly-keurmerk-en-fdf

Alleen onderhandelen over FarmerFriendly biedt boeren perspectief!

De brief gericht aan FDF, die het CBL in de namiddag van 10 december in de pers heeft gebracht , lijkt de lont in het kruidvat te zijn geweest waardoor honderden boeren zijn afgereisd naar distributiecentra om te protesteren. Inmiddels zijn op een aantal locaties gesprekken gevoerd tussen protesterende boeren en woordvoerders van de supermarkten en zijn er een aantal verklaringen opgesteld en rondgestuurd. Daarin staat de intentie om in januari met de boeren rond de tafel te gaan om te praten over de situatie. Echter, een gesprek met de sector in januari, stond al op de agenda. En zal op korte termijn geen enkele verlichting bieden voor de noodsituatie waarin veel boeren zich bevinden. Gepraat – binnen de keten en met de politiek – heeft de afgelopen jaren tot geen enkele concrete verbetering geleid!  Dat is de reden waarom FDF het Keurmerk FarmerFriendly heeft ontwikkeld!

Al meer dan 40 jaar liggen de opbrengstprijzen van boeren op hetzelfde, lage niveau. Terwijl er ieder jaar eisen van “de maatschappij” bij komen. De afnemers – waaronder de supermarkten – dwingen de boeren die bovenwettelijke eisen in te vullen. “Omdat de maatschappij dat eist “, stellen ze. Daardoor wordt de kostprijs voor de boeren continu opgejaagd terwijl de opbrengstprijs hetzelfde blijft. Want de afnemers betaalden de afgelopen 40 jaar nooit voor hun bovenwettelijke eisen.

Op 17 november 2020 presenteerde FDF een oplossing bij het CBL voor juist dat probleem. FarmerFriendly. Een Keurmerk waarbij 3% van de totale omzet door de supermarkten wordt afgedragen aan de boeren. Om zo de kloof tussen opbrengstprijs en kostprijs, te dichten. Een afdracht zodat iedere burger als consument kan bijdragen aan het vergoeden van de bovenwettelijke eisen die uit naam van “de maatschappij” aan de boeren worden opgelegd. Elke supermarkt is vervolgens vrij om deze 3% door te berekenen aan de klant of uit eigen exploitatie te betalen. (Een eerdere BTW verhoging is zo ook doorgevoerd).

Met FarmerFriendly is er tevens eindelijk een Keurmerk ontwikkeld dat niet op voorhand afgekeurd is door de ACM: de mededingingsautoriteit. Want het Keurmerk werpt geen drempels op voor de handelsstromen, benadeelt geen buitenlandse producenten en legt niets aan iemand op: deelname is vrijwillig. FarmerFriendly maakt daarmee het verschil met al die andere pogingen die stuk liepen op de mededingingsregels.

FarmerFriendly is daarmee het enige alternatief wat voorhanden is om de inkomenssituatie van boeren op korte termijn te verbeteren. Om dit te kunnen realiseren is het nodig dat de Keurmerkhouders van FarmerFriendly (tevens bestuursleden van FDF) voor de kerstdagen met de supermarktdirecties om tafel zitten (fysiek of digitaal) om Keurmerk FarmerFriendly nog voor 1 januari 2021 te kunnen realiseren. Wat de protesterende boeren haarfijn aanvoelen is dat opnieuw zonder doel en oeverloos aan de vergadertafel te gaan zitten met de totale sector, tijdverlies is. Tijd die we niet meer hebben!

Zaterdagochtend 12 december 2020 vond een telefoongesprek plaats tussen CBL-directeur Marc Jansen en FDF voorzitter Mark van den Oever. Daarbij heeft de FDF voorzitter aangegeven dat indien de supermarkten, de protesterende boeren schriftelijk toezeggen om bijvoorbeeld maandag aanstaande met de bestuursleden van FDF (tevens Keurmerkhouders FarmerFriendly) in gesprek te gaan over FarmerFriendly met de intentie om het Keurmerk zo snel mogelijk in te voeren, we beide het maximale wat in onze macht ligt, doen om de protesterende boeren voldoende perspectief te bieden. Een perspectief dat tot nu toe volstrekt ontbreekt.

Het FDF-Bestuur

12 december 2020

Tags: geen tags