BERICHTGEVING FDF AAN NEDERLANDSE BOEREN

Op 17 november 2020 presenteerde FDF, Keurmerk FarmerFriendly bij het CBL – de koepelorganisatie van de machtige supermarktketens – met het verzoek op het keurmerk te reageren, uiterlijk 10 december 2020.

FarmerFriendly is een Keurmerk waarbij 3% van de totale omzet door de supermarkten wordt afgedragen aan de boeren. Om zo de kloof tussen opbrengstprijs en kostprijs te dichten. Een Keurmerk waarmee supermarktketens hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en kunnen aantonen dat ze FarmerFriendly zijn.

Het CBL reageerde vanavond met een brief. Een brief die ze ook naar de agrarische media stuurden. Met onder andere de volgende passage: “Indien er desondanks onrechtmatige acties (waaronder blokkades) plaatsvinden, zal CBL niet schromen om eventuele aan haar of haar leden toegebrachte schade te verhalen op de daarvoor aansprakelijke partijen, waaronder (de bestuursleden van) FDF en individuele boeren die deelnemen aan blokkades, ongeacht of zij zijn aangesloten bij FDF”.

FDF heeft voor jullie juridisch advies ingewonnen en ziet zich, ondanks de ongefundeerde beschuldigingen van het CBL genoodzaakt jullie te ontraden om morgen bij CBL leden te demonstreren. Weliswaar is FDF het niet eens met de beschuldigingen van het CBL aan het adres van FDF maar gezien de uitspraak van 17 december 2019 van de. voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland zal de rechter demonstraties bij distributiecentra mogelijk onrechtmatig vinden, zodat demonstranten volgens ons een te groot financieel risico kunnen lopen.

FDF heeft aan het CBL laten weten dat wij niemand hebben opgeroepen om vrijdag 11 december bij de CBL leden te demonstreren, ook niet via sociale media.

FDF vertrouwt nog steeds op een positief resultaat van de onderhandelingen omtrent het keurmerk Farmer Friendly. Een Keurmerk dat noodzakelijk is voor een gezonde, duurzame landbouwsector. FDF gaat in op de uitnodiging die het CBL ook via de media heeft gecommuniceerd om in januari over het Keurmerk verder te praten.

Het FDF-Bestuur

10 december 2020

 

Tags: geen tags