FDF-logo-featured

Brief en aanmaning over AVV-heffing voor varkenshouders, roept vragen op

Bij varkenshouders die geen lid zijn van de POV viel twee weken geleden een brief (en 2 oktober een aanmaning) op de mat, afkomstig van de producenten organisatie voor de varkenshouderij met daarin de mededeling dat ook zij, als niet-leden, moeten: “bijdragen aan die activiteiten van de POV waar elke varkenshouder van kan profiteren”.
De brief gaat verder met de mededeling dat de POV daarom een zogenoemde AVV heeft aangevraagd en toegekend heeft gekregen: “Met andere woorden, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de bijdrage van varkenshouders voor onderzoek en innovatie Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) waardoor alle varkenshouders verplicht zijn deze bijdrage te betalen”.

Wat is een AVV?

Het viel een aantal varkenshouders rauw op het dak. Want wat is een AVV? Zijn ze inderdaad verplicht zich te registreren? Zijn ze verplicht een heffing te betalen? Is het beter om RVO een machtiging voor meerdere jaren te geven? En wat word ik hier beter van als niet-POV lid? Zomaar een aantal vragen die FDF binnen kreeg. Relevante informatie die wel handig was geweest voor de niet-leden, ontbrak in de desbetreffende brief. Zoals een bijlage, met daarin het doel van deze AVV-heffing, of informatie over de inmiddels geboekte resultaten aan “die activiteiten waar elke varkenshouder van profiteert”. Nu kwam er slechts een mededeling plus de aankondiging van een boete van 500 euro voor iedere varkenshouder die zich niet laat registreren. FDF wil via dit bericht wat meer informatie en antwoorden geven op de door varkenshouders gestelde vragen.

Besluit

Het besluit van de Minister van LNV (hier lezen) om aan de POV een AVV toe te kennen, geeft antwoord op twee vragen: doel en looptijd van deze AVV, citaat uit het Besluit: RVO.nl heeft op 26 november 2018 van de vereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij (hierna POV) een aanvraag ontvangen voor het verbindend verklaren van voorschriften op het gebied van onderzoek en innovatie en de financiering daarvan. Het verzoek heeft betrekking op de ‘Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017–2020’ en separate onderzoeksvoorstellen F–J, en is er op gericht dat ook ondernemers die niet aan de POV verbonden zijn, tot en met 31 december 2020 verplicht worden mee te betalen aan het onderzoeksprogramma.

Registratie en machtiging: wat is nodig?

Je bent dus dit jaar inderdaad verplicht een heffing te betalen. Je moet je daarvoor laten registreren bij de POV. Maar, het besluit loopt eind 2020 alweer af: het heeft een beperkte tijdsduur zoals verplicht is bij een AVV (dat is een verschil met de oude Productschappen) en gaat over een paar heel specifieke programma’s en niet in algemene zin over onderzoek en innovatie voor de komende jaren, zoals de brief suggereert. Registreer je dus inderdaad bij de POV via het door de POV bijgevoegde formulier bij de brief, want je bent dit jaar verplicht je aantallen dieren door te geven om op die manier naar rato bij te dragen. De opmerking in de brief dat je ook bij RVO een machtiging kunt afgeven omdat je: “Met een machtiging voorkomt dat u jaarlijks uw aantallen moet doorgeven aan POV”, klopt niet: deze AVV loopt slechts tot en met 31 december 2020. Dus van wederkerend  ‘jaarlijks aantallen doorgeven’ om de bijdrage voor deze AVV te kunnen berekenen, is geen sprake. Een machtiging afgeven aan de RVO voor meerdere jaren is daarom helemaal niet nodig! Iedere varkenshouder is overigens verplicht de AVV heffing te betalen. Bij POV-leden behoort de heffing apart te worden vermeldt op de factuur die de leden jaarlijks ontvangen.

500 Euro boete

Op het laatste blad van de brief wordt vermeld wat er gebeurt als een varkenshouder zich niet vrijwillig registreert: dan zal hij/zij ambtshalve worden aangeslagen voor 500 euro. Of dat bedrag als boete daadwerkelijk kan worden opgelegd is de vraag. Het Besluit van de Minister is daarover niet helder. Een boete kan wel worden opgelegd. Maar als heffing kan de 500 euro zéker niet worden opgelegd: een AVV heffing mag nooit hoger zijn dan het aantal dieren dat je hebt. Het is voor een varkenshouder in 2020 verplicht een afdracht te betalen. Voor deze AVV kun je beter je dieraantallen tijdig doorgeven, om extra kosten (boete) te voorkomen.

Waarom nu nog een heffing?

Het Besluit van de Minister van LNV werd op 22 mei 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Misschien is het Besluit vervolgens nog voorgelegd aan de Europese Commissie – een verplichting voor de lidstaat die een AVV toekent. Anders is het niet goed te verklaren waarom varkenshouders nu pas, terwijl de regeling al bijna afgelopen is, nog een aanslag ontvangen. Daarmee is bij een aantal varkenshouders de indruk gewekt dat zij “de kassa moeten vullen”.  Het zou goed zijn als de POV alsnog aan de varkenshouders inzichtelijk maakt, hoe alle varkenshouders van de regeling ‘Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017–2020’ hebben geprofiteerd de afgelopen jaren. Waar is kort gezegd, die door de AVV opgehaalde ruim 800.000 euro aan besteed? Brieven aan niet-leden, zijn immers ook je visitekaartje als organisatie. Als je 100% duidelijk bent, versterkt dat een gevoel van vertrouwen in je organisatie. Overigens heeft óók de Minister van LNV de plicht te onderzoeken of alle varkenshouders hebben geprofiteerd van de opgelegde AVV. Dus ook bij LNV kan deze vraag worden neergelegd.

Kritisch

Dat een aantal varkenshouders kritisch reageren op de POV heffing, wil niet zeggen dat zij een afdracht voor projecten waarvan iedere varkenshouder profiteert, afwijzen: helemaal niet. Echter, het aantal voorbeelden van organisaties die via verplichte afdrachten hun eigen verdienmodel in stand houden ten koste van de ondernemers in hun sector, heeft een groot aantal boeren uiterst huiverig gemaakt voor de uitvloeisels van verplichte afdrachten. We hoeven maar te verwijzen naar de tijd van de Productschappen.

FDF hoopt dat we de belangrijkste vragen van varkenshouders over de brief met betrekking tot de AVV heffing, zo hebben beantwoord. Heb je meer vragen? Laat het ons weten.

Binnenkort ontvangen onze leden onder andere een uitgebreid achtergronddocument over de wettelijke AVV regeling en willen we graag jou mening weten over het opleggen van een AVV.

Het FDF-Bestuur

3 oktober 2020

 

 

Tags: geen tags