Den Haag, moet leveren!

11 oktober 2019

Honderden boeren en trekkers, rukken op naar de provinciehuizen van Leeuwarden en Den Bosch. Aanleiding: provinciebesturen dreigen de stikstofruimte van boeren in te perken om zo “de stikstofimpasse” voor de andere sectoren vlot te trekken. Op 11 oktober trekt de provincie Friesland zijn plannen in. “Niemand komt aan onze vergunningen!” Die boodschap hebben de FDF strijders, in oktober 2019 klip en klaar gemaakt aan de ambtenaren van Nederland.

25 oktober 2019

De zuivelindustrie – NZO en RFC – ontketenen de razernij van de FDF melkveehouders, die hebben ontdekt dat  via achterkamertjespolitiek en de Taskforce Ammoniak, een opzetje is gemaakt om hen van een deel van hun stikstofruimte af te helpen. De trekkers staan in Amersfoort en Den Haag. Opdracht aan de zuivelindustrie: “Bemoei je met je eigen zaken, jullie zijn onze belangenbehartigers niet!” 

Beide overduidelijke boodschappen, aan de beleidsmakers van Nederland én de secundaire sector, werden herhaald in februari 2020, toen bovenstaande partijen het weer eens op een akkoordje dreigden te gooien ten koste van ons, de boeren. Het bericht was keihard: geen verraad. Maar staat nog steeds in ons hart gegrift.

Wees waakzaam

Minister Schouten komt vóór 16 oktober 2020, met haar wetsvoorstel om de stikstofcrisis “vlot te trekken”. Wees waakzaam strijders! Het lijkt er onder andere op dat Den Haag de sector de rekening van het PAS debacle in de maag wil splitsen: de benodigde stikstofruimte moeten we zelf maar zien te vinden voor de PAS melders.

Maar-Dat-Pikken-Wij-Niet! Wij hebben een onherroepelijke vergunning van de overheid gekocht en betaald! Den Haag moet leveren. Den Haag is de wetgever. Zij hebben de regels opgesteld. Zij hadden moeten handhaven. Zij zijn 100% aansprakelijk voor de schade. Al het andere is onrechtmatig. Den Haag heeft de fouten gemaakt en Den Haag moet het oplossen, niet de sector of collega-boeren. Wij accepteren dat Haagse brevet van onvermogen niet en óók niet dat andere organisaties zich opwerpen als uitvoerders van het overheidsbeleid!

Harde les

Voor FDF is er niets veranderd. De boodschap: “niemand komt aan onze vergunningen” en “bemoei je met je eigen zaken, jullie zijn onze belangenbehartigers niet”, is nog steeds van kracht. De harde boodschap die we in februari 2020 gaven wordt bij deze herhaald: Blijf van onze rechten af. Geen achterkamertjespolitiek ten koste van onze belangen.

Onze sector is de afgelopen jaren te vaak belogen en bedrogen door “eigen” mensen en de overheid. Onze bedrijven worden opgeofferd, ons land wordt gepikt, onze rechten geschonden. En dat moet afgelopen zijn. Zet het boerenbelang op één. Er zijn alternatieven. Het Landbouw Collectief bewees dat al. Alleen de wil ontbreekt. Laat iedereen zich realiseren dat de FDF-strijders paraat staan om opnieuw voor het boerenbelang te vechten.

Want FDF = ALL4ONE!

Het FDF-Bestuur 

10 oktober 2020

Tags: geen tags