Constructief gesprek CBL en FDF

Mark van den Oever en Jos Ubels van Farmer Defence Force hebben vanmiddag, 15 juli, een constructief gesprek gevoerd met het CBL. Graag verwijzen we jullie naar onderstaand persbericht, dat het CBL vanmiddag heeft gepubliceerd.

Verdere afspraken die zijn gemaakt:

  1. FDF gaat in gesprek met de ACM over de juridische implementatie van het concept (dit lijkt positief, maar het is goed aan de voorzijde instanties mee te nemen in het proces);
  2. FDF gaat in gesprek met andere belangenbehartigers uit de landbouw met het verzoek zich achter het Farmer Friendly concept te scharen zodat we ons gezamenlijk via een voedselcollectief in kunnen zetten voor het keurmerk voor alle boeren;
  3. Het CBL gaat verder in gesprek met dit voedselcollectief waarin Farmers Defence Force het voortouw neemt.

https://www.cbl.nl/positief-gesprek-cbl-en-fdf/

Met vriendelijke groet,
All4One
Het bestuur van Farmers Defence Force

Tags: geen tags