storm

Wie wind zaait…

Raast de boerenrevolutie over Nederland? Overal zien we weer strijders opduiken op de Nederlandse wegen. En terecht: onze rechten worden zwaar geschonden. Als we de voermaatregel accepteren, is ons laatste stukje zelfbeschikking ten einde: dan bepaalt Den Haag zelfs wat we onze dieren voeren en wanneer. Natuurlijk blijft de verantwoordelijkheid (en aansprakelijkheid!) voor de gezondheid van de dieren nog wel exclusief bij ons als veehouders liggen. Ambtenaren zijn goed in het bedenken van idiote en onwerkbare regels, maar: “Problemen met onze regels? Boeie!!!”, is de onverholen boodschap vanuit Den Haag aan ons.
Dezelfde donkergroene minister, die nog niet zo lang geleden de indruk wilde wekken zich zorgen te maken over vermeende te hoge kalversterfte, helpt die kalveren nu zelf om zeep. Dezelfde minister die de indruk wil wekken zo met de natuur begaan te zijn, kiest voor het grote geld zodra dat haar beter uitkomt: de koeiengezondheid moet wijken voor de huizenbouw! Hoezo Natura2000? De LNV minister in optima forma: onverantwoord en zelfs hypocriet!

NVWA
Het wordt straks appeltje-eitje voor de NVWA om melkveehouders te beboeten, het wordt een boete voor: • verboden voer op je erf, óf • voor verwaarlozing van je dieren in verband met vermagering, óf • voor klauwproblemen, óf • voor stijging van de kalver- of diersterftecijfers De voermaatregel helpt eerst de dieren en daarna de boer in de vernieling. Accepteren wij dat? Nooit!

Supermarktketens
Nu wilde acties uit de grond schieten als paddenstoelen, richt deze zich ook op supermarktketens: diverse distributiecentra werden al geblokkeerd. En dat kan hen niet verbazen. Corona betekent gouden tijden voor de supers en crisis voor de boeren. De boerenopbrengstprijzen en supermarkt-prijzen zijn weer verder uit elkaar gedreven. Boeren: een cruciaal beroep, een asociale prijs!

Farmer Friendly
FDF bood kort voor de corona-crisis de supermarkten een prachtig concept aan waarmee ze hun steun konden betuigen in woord en daad aan het regionaal en 100% duurzaam geproduceerde Nederlandse voedsel. Na het uitbreken van het Covid 19 virus, was dat hét excuus voor de supers om een besluit op de lange baan te schuiven. Nu de wilde acties zich ook op de DC’s hebben gericht moet het voor hen toch ook duidelijk zijn: wil jij niet Farmer Friendly zijn? Dan zijn de farmers ook niet meer zo friendly.

Wie wind zaait zal storm oogsten. Boerenrevolutie. Het had allemaal voorkomen kunnen worden door te luisteren naar de in Nederland meest gemarginaliseerde groep. Ongecoördineerd raast deze storm nu over Nederland. Wie niet horen wil, moet maar voelen. FDF steunt het boerenverzet 100%.FDF = ALL4One!

Het FDF Bestuur
5 juli 2020

Tags: geen tags