Farmers Defence Force

Damage control

Soms moet je even een stapje terug doen strijders, als ondernemer.  Er ‘even boven gaan hangen’, er ff een rondje omheen lopen, ff terug gaan naar begin … schade beperken – damage control …

Laten we dat eens doen bij het opgedrongen Landbouwakkoord.

Landbouwakkoord.nl: “Het Landbouwakkoord richt zich op het perspectief van een economisch gezonde, duurzame en internationaal toonaangevende agrarische sector in Nederland in 2040.”

21 december 2022

“FDF schuift niet aan tafel”, lieten we Piet Adema – Minister van LNV, op 21 december 2022 weten.  Adema ging in Kamerik met boerenbelangenbehartigers om tafel om de eerste aanzet naar een “Landbouwakkoord’ te realiseren. FDF sloeg de uitnodiging af. FDF had grondige redenen voor deze streep in het zand. Allereerst: er zou een perspectiefbrief worden geleverd door deze minister! Een brief met daarin de wijze waarop boeren in de toekomst hun geld zouden kunnen verdienen. En geen “perspectief op Landbouwakkoord”-brief.

Maar, wat nog veel bepalender was voor FDF: vlak voor 21 december presenteerde de LNV Minister zijn maximale “GVE-norm”. FDF voorzitter Mark van den Oever was kristalhelder in zijn vlog: “Daar is het FDF bestuur mordicus op tegen!”

Die ongefundeerde en onnodige maximale GVE-norm zal de melkveehouderij in Nederland om zeep helpen. Overal in Nederland, maar vooral de bedrijven in het Zuiden van Nederland zijn “de Sjaak”… Daar waar het hart van LTO het hardste klopt.

Maar hun voorman ging wél aan tafel. Negeerde de waarschuwingen van FDF. Accepteerde kennelijk dat er een maximale GVE-norm kwam – evenals de andere ‘hoofdtafelgasten’ Biohuis, Agractie en NAJK dat deden. Gezamenlijk besloten ze maandenlang met geen woord over die maximale GVE-norm te praten. Was het géén punt op de agenda. Tot voor kort. Omdat anderen het weer op de agenda zetten.

De LTO voorman trok geen grens. Vond aan tafel zitten belangrijker dan het toekomstperspectief van ‘zijn’ LTO-leden. Aan de tafel schuiven waar je achterban opgediend wordt als voor-, hoofd- en nagerecht! De directie van LTO Nederland noemde dat ‘een ondernemerskeuze’…

Maar, heren van de witte boorden: Jullie zijn geen ondernemer. Jullie verliezen niet je bedrijf. Je toekomst. Je verleden. Je totale identiteit. Jullie hoeven je opvolgers niet te vertellen dat het voor altijd voorbij is. Jullie nog tastbare familiegeschiedenis wordt niet gesloopt tot de laatste steen.  

Voor jullie worden de deuren naar je huis en thuis niet definitief gesloten.

Voor altijd. Piekbelaster. Paria. Beroepsverbod. Er gaat géén andere deur weer open in Nederland voor duizenden boeren en hun opvolgers.

Rad voor ogen

Er is de boeren vanaf dag 1 een rad voor ogen gedraaid. Rapport Remkes zou uitgangspunt zijn voor het Landbouwakkoord. Maar vanaf dag 1 stónd in de vergaderstukken: “Het coalitieakkoord is leidend”. “De afspraken zijn dwingend” . En het grootste verraad: “KDW, PAS-melders, interimmers, toestemmingsverlening en piekbelasters zijn geen onderwerpen van het akkoord.”

De positieve punten van het Remkes rapport, zijn NOOIT uitgangspunt geweest voor een Landbouwakkoord. Het is NOOIT over ‘toekomstperspectief voor boeren’ gegaan. NOOIT over ‘een economisch gezonde sector’. NOOIT is ‘internationaal toonaangevend’ een argument geweest. ALLES wat we tot nu toe gezien en gehoord hebben over dat verdoemde Landbouwakkoord, betekent: KRIMP,  KORTWIEKEN, KAPOT SLAAN.

Juridisch

En, wil je nog weten wat een handtekening van jouw voorman kan betekenen voor jou? Want wie weet, ben je nog steeds lid van een medeondertekenaar. Dan heeft die handtekening consequenties. Juridisch. Voor jou!

Lees maar op landbouwakkoord.nl onder de vraag “Wat is de juridische status van het Landbouwakkoord”: “Het landbouwakkoord bindt de partijen. (…) Dat betekent dat de partijen zich verbinden om alle inspanning te leveren die van hen kan worden verwacht om de afspraken uit te voeren.”

BAM! Hoe duidelijk wil je het hebben?

Wanneer jij je eigen voorzitter niet onder controle hebt en hij ondertekend terwijl jij het daar niet mee eens bent maar nog wel lid bent van die club – dan ben je, 100%, ‘de Sjaak’.

Jij zult gebonden zijn aan alle maatregelen, die de hoge heren de afgelopen weken op Landgoed Ockenburgh – waar de ambiance de sfeer ademt van het feodale verleden waarheen deze minister de boeren van Nederland weer wil leiden  – zijn overeengekomen.  Zij hebben, onder het genot van een sigaartje, een cognacje en hoogstwaarschijnlijk een volgens Den Haag verantwoord veganistisch liflafje,  jou toekomst bezegeld. En alhoewel Biohuis en NAJK op het podium van deze tragedie geen rol meer leken te hebben, zitten die ook nog steeds in dit theater.

D66 veehouderij-haters

Het Landbouwakkoord is niets meer of minder dan het coalitieakkoord dat gedomineerd wordt door de veehouderij-haters van D66. Een coalitieakkoord zonder ook maar een greintje wetenschappelijke basis. Dat slechts krimp van de landbouwsector als doel had en op zal leveren. Plus schade aan Klimaat, Natuur en Water. Maar:

  • Geen langjarig perspectief voor de landbouwsector
  • Geen beter verdienmodel
  • Geen herstel van vertrouwen in Den Haag

Damage control  

  • Vertrouw jij er op dat jouw voorman eerst bij alle leden gaat peilen of het een ‘ja’ of ‘nee’ wordt?
  • En dat je dan nog de gelegenheid krijgt om op tijd – dus voor ondertekening – uit te stappen uit de club?
  • Zodat je niet gebonden bent door je lidmaatschap?

Of ga je de schade beperken. Zorg je zelf dat je vooraf niet meer ‘gebonden’ bent: wie geen lid is van de ondertekenaars, kan niet gebonden worden aan het “Landbouwakkoord”. De datum dat het Landbouwakkoord ondertekend wordt, is de dag dat de koppen geteld wordt. Terwijl je besluit achteraf herroepen – mocht je club wél de juiste keus maken – een kleine moeite is.

Damage Control. Zekerheid. Wees niet laat.   

HET FDF-Bestuur
19 juni 2023

 

 

 

Tags: geen tags