20210524 - sloopkogel

Op het menu

Gezien? Het woest aantrekkelijke ‘menu’ dat Leugenkoningin Van der Wal, maandag 12 juni, brallend en met de welbekende kogelronde oogjes, presenteerde? Het menu waar feitelijk niets anders op staat dan de Nederlandse boer in de smaken: gaargekookt, fijngesneden, uitgeknepen, afgeperst en opgebrand? Ach wat een keus…

Opvallend, dat het op 12 juni 2023 gepubliceerde lijstje met ‘aantallen piekbelasters per provincie’, veel gelijkenissen vertoond met het eerder gepubliceerde lijstje PAS melders. Ook het beruchte juni 2022-kaartje van Van der Wal (“sorry, sorry, zó fout gedaan …”) is opvallend gelijk aan wat er nu op tafel ligt. Toeval natuurlijk.

Maar enfin, niet te flauw doen, vul gerust je gegevens in – Van der Wal zegt dat: “De ingevulde gegevens en uitkomsten worden niet opgeslagen en zijn niet bereikbaar voor de overheid”. Tuurlijk joh…

Sturen op uitkomsten – geen beveiliging

Dinsdagmiddag 13 juni, wisten we dat Van der Wal haar kroning tot ‘Leugenkoningin’ weer glansrijk verdiend heeft: Geesje Rotgers bestudeerde de AERIUS check ook. En constateerde dat Van der Wal de Aerius-check zo heeft laten inrichten dat die stuurt op de door haar en Rutte 4, gewenste uitkomsten. Dat is gedaan door de afstanden op te rekken naar 25 kilometer, waardoor eigenlijk elke boer erbinnen valt – maar boeren bij grote natuurgebieden en boeren met weinig of geen grond sowieso de klos zijn. En Van der Wal liet knutselen  aan de depositievracht, waardoor een stal met 4 koeien al een piekbelaster kan zijn.

En wat betreft de beveiliging van je ingevulde gegevens? Volgens Geesje is het bekijken van je ingevulde gegevens een peulenschil: er zit geen beveiliging op de AERIUS check.  De waarheid: het blijft een zeldzaamheid binnen Rutte 4.

Piekbelaster

Maar waar zijn we eigenlijk mee bezig? Terwijl talloze wetenschappers inmiddels de totale ongeschiktheid hebben aangetoond van het RIVM model AERIUS, om er de depositie mee te berekenen van een individueel bedrijf (het model kent afwijkingen tot meer dan 100%), en de Kritische Depositie Waardes grotendeels volslagen onhaalbaar zijn (terwijl ze bovendien niet objectief en wetenschappelijk zijn vastgesteld, maar het brouwsel zijn van 2 ecologen – Han van Dobben en Roland Bobbink -, die de critical loads zelf hebben aangepast zonder dat dit wetenschappelijke gecontroleerd werd) wordt je op basis van dát AERIUS en díe KDW’s, gebrandmerkt als piekbelaster.

En het model blijkt ook nog steeds even waardeloos als altijd: boeren die de AERIUS-check deden, werden de eerste keer nog aangewezen als ‘piekbelaster’, terwijl ze dit – oh wonder – bij een tweede check niet meer waren. Maar dit systeem gaat wel je positie bepalen? Dacht het niet.

Depositie Schiphol ‘weg-gerekend’

In de ‘Piekbelasting aanpak’ worden alleen agrarische bedrijven geraakt. Zal dit leiden tot verbetering van de staat van de natuur in Natura2000 gebieden – het zogenaamd ‘beoogde doel’? Eén keer raden.

Onlangs werd door TNO Delft een studie over de effecten van luchtvaartemissies op de stikstofdepositie gepubliceerd en blijkt dat door de dealtjes tussen Rutte 4 en Schiphol, maar liefst 70% van de depositie van Schiphol op Natura2000 gebieden in Nederland, onterecht weg-gerekend is. Zeventig procent!  

“We kunnen Tata moeilijk sluiten”

Ten aanzien van de stikstofuitstoot van Tata Steel (die al hun grondstoffen importeren, de schadelijke emissie en depositie in Nederland lozen en hun eindproduct voor bijna 100% exporteren) tapt Rutte ook uit een heel ander vaatje, als bij de boeren. In talkshow VI Inside gaf Rutte toe dat Tata Steel wel enorm veel stikstof uitstoot, maar: “We kunnen Tata Steel moeilijk sluiten. Er verdwijnen dan 10.000 banen. Dat kan niet! En een veelvoud aan banen in de toeleveringsindustrie komt dan ook op de tocht te staan. Dat is onacceptabel!”

Hele sectoren registreren niets!

Afgelopen week publiceerde Follow the Money een onderzoek: “Cijfers onder klimaat- en stikstofbeleid deugen niet: gevaarlijke stoffen blijven buiten beeld, hele sectoren registreren niets.”

Het artikel begint als volgt: “De cijfers die de industrie moet aanleveren zijn onvolledig, worden berekend in plaats van gemeten en veel bedrijven en hele sectoren ontsnappen aan registratie. Dat maakt dat de uitstoot van broeikasgassen en giftige stoffen waarschijnlijk zwaar wordt onderschat. Tegelijkertijd vormen deze cijfers de basis voor het klimaat-, water- en stikstofbeleid.”

 Niet normaal maken wat niet normaal is

Opnieuw meet Den Haag met meerdere maten. Laat politiek zich zien van zijn meest walgelijke en verwerpelijke kant. Is er in Den Haag wéér voor gekozen, om boeren te belazeren. Hoe lang pikken wij dit nog?

Zware industrie, schadelijke stoffen: met goedkeuring van Rutte en zijn Rovers mogen ze hun gang blijven gaan. Bijna 25 miljard belastinggeld wordt uitgegeven aan schijnoplossingen en volksverlakkerij. Aan het kapot maken van mensen bovendien. Het kapot maken van voedselproductie.

Deze generatie ministers en hun handlangers hebben er geen enkele moeite mee. Ze nemen hun foute modellen en onhaalbare, onwetenschappelijke graadmeters voor boeren, gewoon op in wetsvoorstellen. De ja-knikkers in de Tweede en Eerste Kamer zorgen dat het wetgeving wordt, en dat is dan de basis voor ‘een wettelijke correct ingevoerd’ eliminatie-programma voor boeren. Over de industrie, de grote vervuilers, wordt überhaupt niet gepraat: wegkijken, recht praten wat krom is. Normaal maken wat niet normaal is. En wat doen de Tweede Kamerleden? De Tweede Kamerleden maken zich druk over rondslingerende koffiebekers… dat is de kwaliteit van ons parlement.

Uitkoop

En dan die eliminatie-programma’s: LBV en LBV plus. 100% en 120%, van wat? En waarvoor? De echt kritische vragen werden door de media weer eens niet gesteld.

  • Land is geen onderdeel van beide programma’s, maar verliest wel tenminste 40% van z’n waarde. Ligt je hypotheek meestal niet op je land? Gaat de hypotheekverstrekker daarmee akkoord? En hoe gaan we dat doen, dan?
  • Land wordt binnen de programma’s, grotendeels onbruikbaar omdat dezelfde veehouderij er niet mag plaatsvinden: de deelnemers moeten hun vergunningen in laten trekken En wat mag er nog op dat land? Aan mestplaatsing? Aan gewassen? Wat wíl er nog op groeien na verloop van een paar jaar?
  • En wat moeten de ‘piekbelasters’ aan met hun leven, nadat ze – als waren ze zware drugscriminelen – een beroepsverbod krijgen opgelegd? Daar hoor je de NOS en RTL niet over: die kijken niet kritisch naar die opkoopregeling: zo vol dubieuze en ondoorgrondelijke voorwaarden en hindernissen dat boeren die wél willen stoppen, al gedemotiveerd zijn voor ze er aan beginnen. Dat je land daarna 85% minder stikstof mag produceren, dat zegt Van der Wal niet in haar persconferentie. “Woest aantrekkelijk”? Een draak is dit programma. Wanneer je boeren wilt ‘lokken’ kom je met honing en niet met afbijt!
  • Is er een sociaaleconomische en financiële effectrapportage uitgevoerd? En zo ja, welke gevolgen heeft de opkoop van misschien wel 13.000 boerenbedrijven?
  • En wanneer is het genoeg? Na de 13.000 agrarische bedrijven die moeten verdwijnen, volgt nog een derde programma: MGA-2 (Maatregel Gerichte Aankoop-2) waarmee ook weer boerenbedrijven worden geliquideerd.

Ondernemerschap

FDF omarmt vrij ondernemerschap.  Ook stoppen hoort bij ondernemen. Het staat een ieder vrij om mee te doen aan deze regelingen ondanks dat de opzet en uitvoering zeer willekeurig en onprofessioneel is. We zien lijdzaam toe hoe collega’s de sector zullen verlaten, maar wensen diegenen natuurlijk een goede toekomst buiten de landbouw toe. Voor de blijvers zullen we onvermoeibaar blijven strijden voor een gezond en eerlijk toekomstperspectief.

Bedreigd en bedrogen

Boeren worden bedreigd. Inderdaad. Maar niet door hun collega’s, zoals Van der Wal valselijk beweerde. Door haar persoonlijk. Liegen is haar kenmerk. Dreigen, met extra maatregelen, met heffingen, met extra belastingen, met onteigening, is haar manier van politiek bedrijven.

Vergeet niet, dat er een vuile oorlog wordt gevoerd. Met boeren op het menu van Den Haag. Wij hebben een beter voorstel voor Nederland: Wanneer er wat op te roken is, is het dát waar de lucht van verrotting om heen hangt: Rutte 4.

Wanneer je weet dat het nooit genoeg is, strijders. Wanneer je weet dat – zolang dit schorremorrie nog de regering vormt, deze hel blijft voortbestaan – dan is er maar één optie: KOP ERVOOR EN DÓÓR! Strijden. Samen!

ALL4One!

Het FDF -Bestuur

14 juni 2023

 

 

 

 

 

 

 

Tags: geen tags