FDF

Dit is de échte handel en wandel van EU President Von der Leyen en haar EVP

Vlak voor Verkiezingen zijn politici op hun meest “sociaal”.

Ze tonen begrip, doen toezeggingen al naar gelang hun publiek en bezweren je dat dit allemaal niets te maken heeft met de verkiezingen. EU-Baas Ursula von der Leyen – EVP, deed dat aangaande de Green Deal al vanaf september vorig jaar. Ze zei tijdens haar ‘troonrede’ in het EU Parlement dat ze zo hard had gevochten voor natuurherstel, voor reductie van gewasbeschermingsmiddelen, en landbouwhervormingen door het Europees parlement en de Raad had geloodst. Ook heeft ze zo’n oog én waardering voor de boeren in de EU: “Onze boeren zorgen voor gezond voedsel en een zelfvoorzienende landbouwsector. Dat is hét uitgangspunt van het Europese landbouwbeleid” aldus Von der Leyen. En over het belang van een transitie naar een duurzamere landbouwsector die in balans is met de natuur zei ze: “Alleen zo kunnen we onze voedselveiligheid in de toekomst waarborgen.” Ze wilde zelfs de dialoog aangaan toen boeren in heel de EU gingen demonstreren tegen haar Green Deal.

Maar dat was september 2023.

Inmiddels weten we sinds februari 2024 dat Von der Leyen samen met haar EVP-fractie, de Green Deal uit wil rollen zoals oorspronkelijk het plan was (zie ons vorige bericht). Dus inclusief krimp van de veehouderij en de voedselproductie, meer import van voedsel van buiten de EU en inclusief Natuurherstelwet.

Met deze dame aan de top van de EU en de Socialisten in de peilingen nog steeds op plek 2, zullen de boeren in de periode 2024 tot en met 2029 nog harder verdwijnen dan de afgelopen vijf jaar.

Want, wie kritisch kijkt naar wat Von der Leyen zegt en wat ze daadwerkelijk dóet, ziet dat hij systematisch belazerd wordt. Die ziet dat Von der Leyen haar macht gebruikt om:

  • oneerlijke handelsverdragen er doorheen te jagen (Mercosur, Oekraïne),
  • natuur te laten slopen door honderden miljoenen EU-euro’s te besteden aan de uitbreiding van niet niet-duurzame landbouwproductie buiten de EU,

Waarmee ze het uitfaseren van de voedselproductie in de EU actief bevorderd en de concurrentiepositie voor EU-bedrijven vernield. Alles tegenovergesteld van het gefleem voor de bühne.

Voorbeelden? Komt ie:

  • Von der Leyen heeft er zeer kortgeleden zelf voor gezorgd dat er honderden miljoenen belastingeuro’s extra (!) naar de Mercosur-landen gaan. Zogenaamd om hen “concurrerend” te maken ten opzichte van EU-bedrijven. De concurrentie van de Europese boeren wordt dus door tussenkomst van Von der Leyen betaald met Europees belastinggeld. Momenteel krijgen Paraguay, Argentinië en Brazilië al honderden miljoenen euro´s van de EU. Zij mogen daarbovenop nog tot een verdriedubbeling van dat bedrag verwachten – terug betaalbaar én niet-terug betaalbaar! Mercosur-landen, waar straks ons rundvlees vandaan moet komen. Landen die bol staat van de fraude – vooral in de vleessector. Waar geen I&R bestaat, terwijl er medicatie, voer en dierhouderij-methodes worden gebruikt die hier al lang verboden zijn. Wie twijfelt aan die frauduleuze vleessector in Mercosur landen, moet de film Kiss the Ground maar eens bekijken.  

Maar dit is de werkelijke inzet van Von der Leyen aangaande “transitie naar duurzamere landbouw” …

  • Wat betreft het handelsakkoord met de Oekraïne wordt oorlogsellende door Von der Leyen misbruikt om Oekraïense oligopolen – die de totale kippensector en de graanhandel in handen hebben – te bevoorrechten. Want de bevolking daar, profiteert er geen cent van: dat is al sinds 2016 bekend! Onze Poolse collega’s namen bij acties, monsters uit de graanvrachtwagens die de EU-grenzen overkwamen, lieten het in laboratoria onderzoeken en vonden residuen van allerlei in de EU verboden gewasbeschermingsmiddelen. (Rapporten zijn in ons bezit).  Von der Leyen zorgde er via de EU Commissie voor dat er geen enkele controle meer is op voedsel dat vanuit de Oekraïne de EU-grenzen overkomt.

Tot zover haar “strijd tegen gewasbeschermingsmiddelen”!

  • Een week geleden kreeg FDF via een parlementariër, een per land gespecificeerd, officieel stuk in handen waaruit blijkt dat de EU de afgelopen jaren recordbedragen – honderden miljoenen euro’s! – heeft besteed aan de uitbreiding van fruitteelt buiten de EU. Het rapport verwijst ook naar andere producten: granen, horticultuur, groentes enz. waar óók EU-geld naartoe is gegaan – los van deze miljoenen. Geld dat naar landen toe gaat die stuk voor stuk andere standaarden hanteren dan de EU voor haar landbouw (of niet of nauwelijks fruitteelt hebben!). Uitbreiding van fruitteelt enz. waarvoor ongerepte natuur en natuurgebieden worden ontgonnen. Terwijl de meest duurzame voedselproductie in de EU plaatsvindt.

Tot zover de “inzet op natuurherstel” van Von der Leyen.  

De huidige machthebbers in Brussel liegen en bedriegen.

En al die toezeggingen aan EU-boeren over versoepeling van de Green Deal, zijn op 10 juni allemaal vergeten en verleden tijd. Daarna steken de dames en heren politici in de top van de Europese Commissie weer vijf jaar lang hun middelvinger naar je op. Wanneer je dit tenminste laat gebeuren!

Wij wachten dat niet af. Wij strijden opnieuw voor een aardverschuiving op politiek niveau. Von der Leyen in de ban. Dat is voor alle EU-burgers een verademing en voor de boeren zeker! Dus gaan we die burgers eraan herinneren wie ze wél kunnen vertrouwen, wie hun dagelijks brood verzorgt en verzekerd.

Op 4 juni. In Brussel. ALL4One. Make the EU great again!  

Het FDF Bestuur

01 juni 2024

Tags: geen tags